Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29
3202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0925
3203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1919
3206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8698
3207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3208ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1636
3209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6551
3212ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0024
3213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1788
3214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0871
3215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5275
3216ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,2834
3217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7638
3219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3220ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19,1795
3221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0672
3222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6242
3227ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2411
3228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2072
3229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2941
3232ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8025
3233ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7641
3234ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,0074
3235ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,2334
3236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4998
3239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3242ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,11
3243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0936
3244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3686
3245ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1092
3246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7286
3247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7275
3248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7364
3249ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,4617
3250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0024
3251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0025
3253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5535
3254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9374
3255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4664
3256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8754
3257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0272
3262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3427
3263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3264ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,0255
3265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,4303
3267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8431
3268ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0829
3269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2069
3270ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6054
3271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7561
3275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3718
3276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9077
3277ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1542
3278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2997
3279ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,8899
3280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8513
3281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,208
3284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,0859
3286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6116
3287ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,6073
3288ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1968
3289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7528
3290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6516
3292ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7323
3293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9489
3296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0456
3297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0575
3298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3299ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,4411
3300ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2959
3301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9761
3304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7999
3307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1889
3309ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,2743
3310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2314
3311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,512
3312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2054
3314ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,1183
3315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0343
3316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,047
3319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,5958
3320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0128
3321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0727
3322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3347
3323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7192
3324ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9228
3325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9474
3329ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8627
3330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3332ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,9664
3333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,543
3334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1429
3335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1905
3338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,824
3339ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,1146
3340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7969
3341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1282
3342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3344ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ15,5639
3345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4596
3346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8849
3347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,798
3348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3349ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2273
3350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9006
3352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0749
3353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7883
3355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9432
3356ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1705
3357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3358ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0093
3359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9315
3361ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1391
3362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,8249
3364ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,2514
3365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2588
3368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5497
3369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3371ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,2422
3372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,509
3373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7491
3374ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1821
3375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3376ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,5989
3377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4145
3378ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,6154
3379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,012
3380ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,3164
3381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4935
3382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0255
3383ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3355
3384ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,344
3385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4142
3386ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0296
3387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3017
3389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6414
3391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1319
3396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1971
3398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2728
3399ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,3589
3400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-