Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3004ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1231
3005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9431
3014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,486
3016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,982
3017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7393
3018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8738
3021ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ14,8401
3022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3024ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1165
3025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7971
3026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9668
3028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3029ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,6202
3030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7415
3031ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1507
3032ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1786
3033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2366
3034ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,4903
3035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3505
3036ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2063
3037ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,7584
3038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6424
3039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3318
3040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4887
3042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4165
3043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,1181
3044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,923
3045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7361
3046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3047ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,9519
3048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7348
3050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3052ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3228
3053ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4208
3054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7698
3058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1072
3059ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16,7692
3060ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,5606
3061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5128
3063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5781
3064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3065ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,6339
3066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7953
3067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6244
3068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7254
3073ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,3116
3074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7437
3075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1268
3076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8126
3077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3078ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,5255
3079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9168
3080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,537
3084ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3324
3085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7455
3086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4211
3087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8029
3088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4142
3089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5933
3090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1343
3091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3093ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8448
3094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3095ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,1254
3096ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,5328
3097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,45
3100ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,5681
3101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8253
3102ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,1995
3103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,15
3104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8021
3105ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3599
3106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3159
3107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3153
3109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3110ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3107
3111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5763
3112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3113ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,5212
3114ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,2073
3115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6497
3116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3039
3117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7244
3121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4013
3123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4073
3124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7804
3125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,444
3126ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,5288
3127ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1168
3128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0502
3129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5449
3130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4984
3131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7454
3132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5635
3134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6465
3135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3136ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,4316
3137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8861
3138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1722
3140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0981
3142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9094
3144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4953
3145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,367
3147ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,4423
3148ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,8513
3149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2913
3152ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,7541
3153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3154ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,042
3155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8644
3156ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2209
3157ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7214
3158ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ15,9332
3159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2053
3161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9129
3162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0271
3163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0922
3166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4396
3167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,432
3170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7192
3172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4877
3175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,332
3176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9279
3178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2158
3179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3181ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1026
3182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3149
3184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7813
3187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5427
3188ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,0153
3189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0449
3190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0271
3191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8056
3192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3193ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,5005
3194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1373
3195ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0448
3196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2565
3198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3824
3199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8665
3200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-