Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0552
2802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,219
2803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9139
2805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4419
2806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5291
2808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0473
2809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8349
2810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9293
2816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2818ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0257
2819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2820ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0024
2821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5044
2823ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3188
2824ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,4674
2825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8422
2827ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,2931
2828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8795
2829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1717
2830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,003
2834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,729
2835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9474
2838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4948
2840ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,8584
2841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8739
2842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3026
2844ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,2564
2845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8495
2846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9124
2848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1676
2849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2850ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,1936
2851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0896
2852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6067
2854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7848
2855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0477
2857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0224
2858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2212
2859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7637
2860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2863ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,6259
2864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1749
2865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2937
2867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3543
2868ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,066
2869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4932
2870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1988
2871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3263
2872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2874ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0084
2875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,495
2876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2877ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1863
2878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,371
2879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2907
2880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9473
2881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7392
2883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2233
2884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1563
2886ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3423
2887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,967
2888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2889ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,6844
2890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,334
2891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2893ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,2111
2894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8093
2895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2896ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,6124
2897ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,326
2898ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,4576
2899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4844
2901ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,643
2902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7924
2903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2904ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0907
2905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3884
2907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,1589
2908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2909ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,8954
2910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4495
2913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1238
2915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2917ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,3159
2918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8596
2919ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0398
2920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8442
2922ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0845
2923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2134
2925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8323
2926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9391
2928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9138
2929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2752
2930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2555
2931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,673
2932ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,7
2933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2194
2934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1209
2936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4687
2939ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3836
2940ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1963
2941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2421
2944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1285
2945ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,8739
2946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1678
2947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7772
2949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,27
2950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5661
2953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3253
2955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2726
2956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9009
2958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4911
2960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3041
2961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8276
2963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6379
2964ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,2116
2965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4929
2966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,507
2967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1909
2970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9434
2973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,749
2974ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3164
2975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7368
2977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3535
2978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5485
2979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3434
2980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2981ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1041
2982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7804
2983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6911
2984ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,4704
2985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4083
2986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0886
2987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,32
2988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2526
2989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2181
2990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1673
2992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2065
2993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,5331
2995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2996ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3012
2997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6204
2999ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1808
3000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-