Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4705
2602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,117
2605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2607ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19,0057
2608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2609ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,712
2610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9073
2611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1821
2615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0011
2616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6099
2619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,062
2620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2621ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,9445
2622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2623ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,2228
2624ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,8056
2625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7743
2626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4423
2627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3501
2628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2492
2629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8027
2630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2373
2632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8162
2633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5371
2636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6068
2637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3163
2640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9408
2642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2643ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2602
2644ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,4392
2645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3945
2646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5627
2647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4365
2649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9113
2651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7143
2653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5012
2654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,1989
2655ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,3199
2656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2657ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3927
2658ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4167
2659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2987
2660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,016
2661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9024
2662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2155
2665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2262
2666ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,7002
2667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3423
2668ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,3689
2669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1651
2670ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,431
2671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3592
2672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3971
2673ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1521
2674ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,8443
2675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8404
2676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4908
2678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2679ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1459
2680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9685
2681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4959
2682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7877
2683ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7693
2684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2685ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1046
2686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3914
2687ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,0405
2688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3013
2689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,223
2690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5979
2691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2692ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6538
2693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3797
2695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6782
2701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1465
2702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,215
2704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2822
2707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2708ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,6771
2709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2711ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2103
2712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9376
2713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1835
2714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4166
2715ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1069
2716ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4234
2717ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0443
2718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4182
2719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3021
2720ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,6101
2721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5734
2723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1755
2725ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,9097
2726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2727ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,1109
2728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4326
2729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0805
2730ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,151
2731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2732ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0225
2733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2118
2735ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,1806
2736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4293
2737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5993
2738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0956
2739ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,3643
2740ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,18
2741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,892
2742ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,157
2743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8402
2745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,751
2746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3434
2747ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3469
2748ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,5419
2749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3427
2750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5202
2751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1315
2752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2753ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2032
2754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2755ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,6251
2756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2757ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4037
2758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6715
2760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,5392
2761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8852
2762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0473
2764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3601
2765ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0118
2766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8259
2767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3688
2768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,898
2769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2667
2770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0724
2771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2772ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,1515
2773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9612
2774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9172
2775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9792
2780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9959
2781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5021
2782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6781
2786ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,531
2787ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1577
2788ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,4254
2789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2790ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,5372
2791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7492
2792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2794ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,9123
2795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3245
2797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2798ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,4786
2799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0377
2800ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8478