Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2401ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ19,4774
2402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3716
2403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2404ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1227
2405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0381
2407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2411ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,8465
2412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6773
2415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2922
2417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5802
2420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3966
2421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2422ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1134
2423ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,5982
2424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4296
2425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4538
2426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,226
2428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3225
2429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2431ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0585
2432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7978
2433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0231
2437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7981
2438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8766
2440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5995
2441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9136
2442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6638
2444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2446ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,243
2447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5771
2448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,691
2449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3624
2451ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,17
2452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4238
2454ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,2908
2455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7382
2458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9164
2459ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,1488
2460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8602
2461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2294
2463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2466ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0372
2467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2378
2468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,6562
2469ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,3607
2470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8011
2472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2474ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,2653
2475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9444
2477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7257
2478ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4877
2479ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,681
2480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2481ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,8138
2482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,473
2483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3312
2485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7562
2486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,8294
2488ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0848
2489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5564
2490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3092
2491ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,5347
2492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2757
2493ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6042
2494ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0112
2495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4915
2496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3233
2497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,4729
2498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,627
2499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0469
2500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5757
2501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6907
2505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5113
2506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2288
2508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2509ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,6556
2510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9844
2511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6981
2512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9805
2513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7186
2516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0476
2518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2519ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0796
2520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,886
2524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2525ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16,6836
2526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6375
2527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9431
2528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9095
2529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2274
2531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2532ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,2643
2533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6329
2535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1021
2536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2466
2537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2539ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,3651
2540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7809
2541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0247
2542ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6857
2543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8469
2545ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7035
2546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9248
2549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9804
2550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5283
2551ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ19,0211
2552ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4139
2553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5632
2556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,173
2557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1431
2558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5992
2561ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,3601
2562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6226
2563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,399
2565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2093
2569ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,1321
2570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6504
2571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2572ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1778
2573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0871
2578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4663
2582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7078
2583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2991
2585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1031
2586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1218
2588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0443
2589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6723
2590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,2514
2591ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,017
2592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2593ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3974
2594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8182
2595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,5788
2596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,491
2597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2600ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2434