Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2206ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,2471
2207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6184
2208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0593
2210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5092
2212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7662
2213ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,404
2214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2216ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,6455
2217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5682
2218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0057
2219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4494
2221ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2028
2222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4159
2223ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,7985
2224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1176
2226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2086
2227ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,028
2228ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ16,5814
2229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3467
2230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,7371
2231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8723
2232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2749
2233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8876
2234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1371
2235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3791
2237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4159
2240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2241ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,2933
2242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9025
2243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8176
2245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2644
2247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7943
2248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1125
2249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,011
2250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2252ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1718
2253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,4783
2255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8293
2257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7984
2259ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,7484
2260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8832
2261ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,189
2262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1588
2263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4374
2264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9528
2265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0632
2270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,032
2271ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,8285
2272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8069
2273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3502
2274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0946
2276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8067
2278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9267
2279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2516
2280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5658
2283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5523
2284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,621
2285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6499
2286ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0266
2287ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0616
2288ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1562
2289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1735
2290ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,505
2291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2292ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,698
2293ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,4685
2294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1203
2295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6966
2296ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0263
2297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6797
2298ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0845
2299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2809
2300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2771
2301ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,465
2302ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3506
2303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3307
2304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0383
2305ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ13,3539
2306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3294
2307ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,223
2308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8022
2311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9937
2312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8052
2313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9725
2314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,604
2315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3041
2316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7696
2317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2319ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0887
2320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2322ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0373
2323ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,4048
2324ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,8708
2325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2327ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,1711
2328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2402
2329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7141
2334ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,3568
2335ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,8576
2336ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,195
2337ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2522
2338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,816
2340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5926
2341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2342ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2483
2343ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1631
2344ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9526
2345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,905
2346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8576
2347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6586
2348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2349ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,3041
2350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49
2352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2077
2354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2356ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0062
2357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7203
2358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2359ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2463
2360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5243
2361ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2487
2362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8033
2363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8591
2365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2366ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0113
2367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2368ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0175
2369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,573
2370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7696
2373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,1063
2374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,202
2376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2296
2377ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1308
2378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0062
2379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1245
2380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4901
2381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3427
2382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,3757
2383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,279
2385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8622
2386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5167
2387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2389ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,2228
2390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,092
2391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3103
2392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,358
2394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4854
2397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5535
2400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-