Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5889
2002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4038
2004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2935
2005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3505
2006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,086
2007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7606
2008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,059
2009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,951
2011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8053
2012ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6418
2013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,4436
2014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2168
2015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2016ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0131
2017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2818
2018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5479
2020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0273
2021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,784
2024ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7518
2025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6127
2026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,054
2028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9476
2030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2031ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,062
2032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5791
2033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7091
2034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,888
2040ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,2414
2041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,112
2042ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,7183
2043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2048ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,3467
2049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0309
2050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2051ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,6503
2052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5326
2053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,167
2055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,2928
2056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2057ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,3014
2058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6254
2059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7076
2062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2822
2063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8761
2064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9974
2065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1539
2067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6814
2068ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2844
2069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6565
2070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2072ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0969
2073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2075ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,3129
2076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3435
2077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0213
2080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6131
2081ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0647
2082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8185
2083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7173
2086ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,6622
2087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8629
2089ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,8411
2090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4032
2092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2093ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3177
2094ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,2577
2095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9215
2097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7254
2098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8151
2099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9475
2100ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,7288
2101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7753
2105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8438
2106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2605
2107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,3023
2109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,085
2110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6383
2111ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,4222
2112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0288
2113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6225
2115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2116ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,667
2117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4004
2118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7389
2119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4647
2120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8835
2122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2123ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,3147
2124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2126ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,1652
2127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2129ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1145
2130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,004
2131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1319
2132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5065
2135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2136ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1899
2137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8931
2138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7373
2139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4809
2140ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,4458
2141ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,787
2142ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,8885
2143ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1574
2144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7998
2147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9464
2148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6699
2149ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,1229
2150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3254
2154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4664
2155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9918
2157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9443
2158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6085
2159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8346
2160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2002
2161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3866
2162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9043
2163ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0228
2164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7847
2168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3598
2169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9031
2171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2172ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,087
2173ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,4746
2174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2175ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,9551
2176ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2969
2177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9895
2178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6369
2179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2180ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0002
2181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9255
2183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4449
2184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9276
2187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,5305
2189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2190ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0047
2191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7902
2193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6962
2194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,458
2195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4183
2196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3886
2197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-