Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8642
1802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1194
1805ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,1244
1806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0471
1807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4214
1809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5082
1811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9902
1812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,374
1814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3423
1815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,913
1817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1367
1818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9485
1819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8446
1820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0698
1821ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,5164
1822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7364
1823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,6877
1826ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,2634
1827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0694
1828ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,3401
1829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6857
1831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8466
1832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9113
1834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9828
1835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2561
1837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5453
1838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3119
1839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2067
1840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1841ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2107
1842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9607
1847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3107
1849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,8564
1850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5188
1851ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,2311
1852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4543
1854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5866
1855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5736
1856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9863
1857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1861ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,423
1862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9076
1865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0913
1869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7369
1870ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0709
1871ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,3544
1872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8273
1873ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,0607
1874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ20
1875ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0998
1876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1915
1878ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,8107
1879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9356
1880ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,1997
1881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8951
1882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3645
1883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8882
1884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,721
1886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1725
1887ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,2145
1888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0801
1889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1890ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1041
1891ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,434
1892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1968
1893ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,0078
1894ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,6615
1895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0631
1898ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0479
1899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6196
1900ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ13,3694
1901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8976
1902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3681
1903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1208
1904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4282
1905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4393
1907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7058
1908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,4128
1909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1910ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,3287
1911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7431
1915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9037
1916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9089
1917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1918ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,8332
1919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2978
1922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0624
1923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0587
1924ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,3257
1925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8285
1926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1930ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,7184
1931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5987
1933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0052
1934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9988
1936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,6158
1937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5352
1939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1266
1941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5405
1942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6579
1943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3896
1945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8014
1946ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,2397
1947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0865
1948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7002
1949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3363
1950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,6901
1951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7193
1952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1953ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1088
1954ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,5548
1955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2111
1956ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3439
1957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4869
1958ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,2635
1959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3542
1960ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0457
1961ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2414
1962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,421
1965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6484
1966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,227
1969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6199
1971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7536
1972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,747
1975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9442
1976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2155
1982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9933
1983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,0486
1984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,1798
1986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,2066
1987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3279
1988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1989ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,8546
1990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1991ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,5958
1992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0974
1994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2749
1995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2788
1997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,728
1998ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3031
1999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,774
2000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-