Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2743
2ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7872
4ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,5558
10ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9863
11ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1441
12ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0948
13ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,3441
14ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0251
15ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
16ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0763
17ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,907
18ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
19ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,165
20ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
21ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5824
22ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5561
23ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
24ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
25ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1237
26ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
27ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2133
28ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7226
29ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2764
30ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
31ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0919
32ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1527
33ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
34ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0589
35ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7945
36ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,26
37ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9914
38ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1251
39ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9246
40ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,4355
41ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8141
42ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,298
43ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2944
44ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0118
45ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
46ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
47ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9007
48ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7493
49ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,7024
50ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6034
51ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
52ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5446
53ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5537
54ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8362
55ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,7457
56ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
57ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2835
58ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
59ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,822
60ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
61ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1239
62ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
63ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3823
64ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8738
65ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9269
66ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
67ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3856
68ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
69ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7666
70ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3703
71ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1269
72ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
73ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
74ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
75ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
76ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2259
77ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
78ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
79ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2208
80ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
81ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
82ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
83ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
84ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,5258
85ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,6509
86ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
87ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,2564
88ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,0806
89ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
90ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
91ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
92ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5436
93ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3035
94ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2578
95ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,682
96ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0509
97ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1225
98ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0087
99ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9492
102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0858
103ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,0309
104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0467
105ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19,2673
106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3181
107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0723
108ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,8016
109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1468
112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1003
113ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1522
114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,8998
115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2429
118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
120ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,1734
121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8424
122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
123ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1892
124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0489
127ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ18,6263
128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6765
129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0395
130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8888
131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7671
132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3933
133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,5755
135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
136ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0946
137ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,3042
138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1331
142ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,3022
143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2653
145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1939
146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
149ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,3592
150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8259
151ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,7667
152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9291
153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4296
156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9109
157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
158ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0947
159ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ19,0954
160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1028
162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4786
163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3644
164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
165ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,5098
166ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,069
167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,7127
168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3282
169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7862
171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7418
173ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,2588
174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6629
175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1909
176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6857
177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
179ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,5198
180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9266
182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8768
183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4084
185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9566
186ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,0519
187ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,316
188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4506
189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6433
190ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,2544
191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1419
192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
193ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,769
194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,9035
195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,946
196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,439
197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3486
199ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,111
200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6095