Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0719
1603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8871
1604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5632
1605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1676
1606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6067
1607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0570
1608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0133
1609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4157
1610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0453
1612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7984
1613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7640
1614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0027
1615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1616ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.2965
1617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7888
1619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4396
1620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4427
1621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2435
1622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1753
1623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3937
1624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1369
1625ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4316
1626ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.4543
1627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3685
1628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1149
1629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8191
1630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1631ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8564
1632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3022
1636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2942
1639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8878
1644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2753
1645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4532
1651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7453
1655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3579
1657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7101
1658ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1089
1659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2689
1660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2349
1661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5139
1663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9788
1664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1755
1667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3736
1668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8684
1669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7903
1671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2540
1672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1139
1673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6763
1674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4732
1675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0188
1677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6035
1681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2667
1682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2764
1684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6896
1685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3402
1686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3554
1691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3173
1692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3013
1693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3453
1694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3124
1695ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4712
1696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9400
1697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0244
1700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5318
1701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4699
1706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1890
1708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7017
1710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2535
1711ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.2227
1712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1939
1717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9530
1718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9184
1719ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4098
1720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2351
1722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4439
1725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1726ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4877
1727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8651
1729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1417
1731ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2174
1732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9111
1733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1614
1734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6612
1738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6342
1739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7678
1740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6702
1741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3995
1744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8240
1745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6894
1747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2629
1748ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.7007
1749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1912
1750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1573
1751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0357
1753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2542
1755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9507
1757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8027
1759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2793
1762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2550
1763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8717
1765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3778
1768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9820
1770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0027
1771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0371
1772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6634
1773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1774ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4286
1775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0911
1776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7346
1778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9178
1779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2309
1783ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.6763
1784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3175
1785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3090
1786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3566
1787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6475
1788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6528
1790ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3414
1791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1859
1793ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2161
1794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9778
1795ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.9091
1796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2278
1797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4687
1798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9762
1800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-