Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3129
1405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8630
1408ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4695
1409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1410ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19.1360
1411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3899
1412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1259
1414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1416ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3265
1417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7888
1419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8145
1420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8184
1421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4709
1423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8582
1424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7515
1425ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19.1064
1426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8006
1427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6481
1428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0260
1429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4641
1430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1431ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0286
1432ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.5194
1433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6740
1434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1845
1438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6304
1439ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1173
1440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4224
1442ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9441
1443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8529
1444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1544
1446ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.9263
1447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8921
1448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9537
1449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7053
1450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4755
1451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5198
1452ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5676
1453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6899
1454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6009
1455ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5881
1456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7715
1458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4963
1459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5048
1460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2511
1461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3299
1463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6344
1465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9104
1467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7203
1468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3230
1469ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9743
1470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8192
1471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7366
1472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7061
1473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8733
1474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1433
1476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1771
1478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1822
1479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1480ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.8248
1481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8119
1483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9706
1484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1485ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0174
1486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4770
1487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3388
1489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3839
1490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7890
1492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5780
1493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9822
1495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7789
1496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9398
1497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4192
1498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8223
1499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7961
1501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8459
1504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6254
1505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8008
1510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9513
1512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3500
1514ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3164
1515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6488
1516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7584
1517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7913
1518ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8531
1519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4265
1523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1176
1524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5873
1525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7690
1526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9337
1530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1053
1531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6144
1532ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3141
1533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2430
1534ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.3275
1535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7698
1536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4251
1537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6132
1542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1546ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1378
1547ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4150
1548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1488
1549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6937
1550ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7067
1551ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5423
1552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8870
1553ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7045
1554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6655
1555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8937
1556ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4827
1557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1560ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4728
1561ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6042
1562ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.6882
1563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2058
1566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7277
1568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0708
1569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2052
1570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3398
1571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9402
1574ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.9385
1575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9987
1576ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1002
1577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9678
1578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2957
1580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6793
1581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7960
1582ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.7744
1583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3831
1584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2008
1585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1567
1586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7815
1589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4560
1591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7562
1593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2021
1594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1595ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0855
1596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7601
1597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8843
1598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7714
1599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9154
1600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2764