Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2347
1202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8131
1204ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6014
1205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1206ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2605
1207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6331
1211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9559
1212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1213ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2893
1214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5334
1215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5316
1218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5158
1220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7525
1221ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4127
1222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8067
1224ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2438
1225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3899
1227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8105
1229ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0467
1230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1232ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0391
1233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5064
1234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4160
1235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9573
1236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1237ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9886
1238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3738
1242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1243ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.4320
1244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4409
1245ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1115
1246ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2568
1247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0602
1248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0215
1251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5677
1252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7140
1253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3192
1254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5773
1255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9326
1257ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.6140
1258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1266ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0783
1267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7021
1268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9214
1269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8651
1270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3382
1272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8077
1273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9677
1274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1054
1275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9718
1276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1277ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3130
1278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8549
1279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2477
1280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1094
1282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3139
1284ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ14.1258
1285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3716
1286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8274
1287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3266
1288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3465
1292ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.5904
1293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3184
1296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7184
1297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3474
1298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6369
1299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9878
1300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5837
1301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6318
1302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7773
1303ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.4063
1304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1761
1305ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1125
1306ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.0048
1307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6615
1308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8768
1309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9625
1310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3096
1311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1797
1312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0971
1314ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5243
1315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1167
1316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9456
1317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9450
1318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1423
1319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4483
1320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3131
1321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7787
1322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9952
1323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2451
1324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3388
1325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0860
1326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0560
1327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6072
1330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9530
1331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2809
1334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4569
1335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6622
1336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7408
1338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0523
1339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1660
1340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7102
1341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7218
1342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6611
1344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4459
1345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5340
1346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8184
1348ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3683
1349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4659
1350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7787
1351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9231
1352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1353ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0368
1354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1741
1355ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.0523
1356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7472
1359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6515
1360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2790
1361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3342
1362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0741
1363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9145
1364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2568
1366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4359
1368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4585
1369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.2774
1370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4852
1371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2047
1372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8368
1373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7332
1374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2949
1376ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.6468
1377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6114
1378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5751
1379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2685
1380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8391
1381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0841
1382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7421
1383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4605
1384ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4913
1385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3032
1386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2815
1388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4898
1389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0087
1390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2431
1395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0182
1396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1287
1398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-