Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1003ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1886
1004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8478
1005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8280
1006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2094
1007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0625
1008ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3500
1009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0542
1011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8090
1012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5129
1014ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.4976
1015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1277
1016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5706
1017ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8450
1018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3712
1020ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.1653
1021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3114
1022ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0642
1023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9436
1027ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0939
1028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5398
1029ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1435
1030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1436
1032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9529
1033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1737
1034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6291
1036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7551
1037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5692
1038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9512
1039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5207
1040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0142
1041ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6019
1042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5738
1043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1898
1044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3528
1045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3444
1046ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.8562
1047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5911
1048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8481
1050ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5070
1051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5338
1052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8971
1053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0321
1055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8084
1056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0638
1060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1062ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0408
1063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9886
1064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2575
1065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4960
1066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0722
1068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6230
1073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7705
1075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4238
1077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3483
1079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1080ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9622
1081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6226
1082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2207
1083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9968
1084ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4907
1085ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2212
1086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0932
1089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5414
1090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0051
1091ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5674
1092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6805
1095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5756
1096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2679
1101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2749
1103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1105ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3020
1106ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2082
1107ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0436
1108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6719
1109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6212
1110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5131
1111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8336
1115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3538
1116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1117ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1818
1118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3451
1119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5113
1120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4987
1121ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.2026
1122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1123ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1163
1124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3494
1127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1128ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9536
1129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6892
1131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.6684
1133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8777
1134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7417
1136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0951
1137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6336
1138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2550
1142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.2886
1144ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6732
1145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6495
1147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1148ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0326
1149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7958
1151ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6662
1152ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.3207
1153ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0035
1154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0320
1155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1157ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2441
1158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4984
1159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1163ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2162
1164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5018
1167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7416
1168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1169ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1468
1170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2098
1171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1172ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3492
1173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0091
1174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9198
1178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8450
1180ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1266
1181ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3750
1182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5284
1183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1184ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7699
1185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5302
1187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8519
1189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1190ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.8987
1191ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6448
1192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8912
1193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9227
1194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7814
1195ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3020
1196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0849
1197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8055
1198ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5134
1199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8607