Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2607
803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
804ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.2266
805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2524
806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9354
807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5691
810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6041
812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
813ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2062
814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5710
818ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.0744
819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7659
821ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.9992
822ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1128
823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5517
824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9078
825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0651
828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4939
829ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ14.7005
830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3627
831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6406
832ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2259
833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7110
834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1125
835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
836ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1535
837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2917
838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6938
847ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3295
848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5850
849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4095
850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3791
854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9461
855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
856ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.3778
857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0986
858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6181
859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6874
860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7000
861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0655
862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7766
865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0408
867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5788
869ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5678
870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0433
871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9578
872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3658
874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5759
875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9389
876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0583
877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5536
878ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1581
879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7081
880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0000
884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8746
886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4360
888ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1299
889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8663
892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9941
893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9274
894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9124
895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5127
896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7519
899ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1142
900ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2083
901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3485
903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9937
905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1195
906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5553
907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7685
909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4040
910ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6304
911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4263
912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3784
913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8507
914ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1456
915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8431
916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0583
917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4877
919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1830
920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1693
921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1283
922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0901
923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8749
924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9425
926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7736
927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
929ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0419
930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4432
935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1999
937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
938ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0900
939ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0262
940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9738
942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7763
944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
947ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2144
948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8635
949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5937
951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9998
952ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1080
953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8776
954ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4671
955ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3328
956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1235
958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6579
959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8902
960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2639
964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2712
965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7976
966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8278
969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
971ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0634
972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9706
973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9615
974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0140
975ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0464
976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9781
979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3079
980ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.8923
981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
983ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3405
984ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6009
985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1829
986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2146
988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
989ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.1463
990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2262
991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5514
992ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.1372
993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7973
995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0270
996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1529
997ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0132
998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1000ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1980