Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9401ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9828
9402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8613
9404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5496
9411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7892
9412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9413ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.1821
9414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3730
9415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8346
9416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9671
9417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9418ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.1956
9419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1516
9420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9421ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.0394
9422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3867
9423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9424ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6811
9425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7041
9427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3605
9428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5877
9431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2669
9432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9179
9433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7079
9434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6553
9439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6828
9443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6702
9444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9576
9446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3081
9448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7336
9449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8197
9450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6259
9451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5570
9452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7018
9453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5759
9456ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.4694
9457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7205
9458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5164
9459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8553
9460ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3291
9461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5808
9462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5348
9463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0949
9464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8587
9465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2682
9466ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8339
9467ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6071
9468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6981
9470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6869
9473ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ19.2879
9474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7597
9476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9531
9478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6931
9479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4515
9480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0500
9481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0822
9482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5963
9483ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.1172
9484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4779
9485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0218
9486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2586
9487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0876
9488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0470
9489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0467
9491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4578
9492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2633
9494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6491
9495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7314
9496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1940
9497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7476
9498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4652
9499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.4461
9500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6125
9501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6232
9502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1465
9503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2125
9504ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΜΥΝ19.6368
9505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2987
9507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5090
9508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0350
9509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5575
9511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7366
9512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2394
9513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0407
9515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9516ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3363
9517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9448
9518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9644
9520ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.4918
9521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6522
9522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8768
9526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5857
9527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4279
9528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5842
9530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0777
9531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3329
9534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9535ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.3729
9536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6314
9537ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1425
9538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3261
9539ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4264
9540ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3082
9541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2309
9544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5987
9545ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.4009
9546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.9638
9547ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2389
9548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8576
9549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7373
9550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1965
9551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9528
9552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4497
9553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1973
9556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.5024
9557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2367
9558ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4161
9559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1801
9560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4226
9561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6682
9565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8905
9566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0588
9568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3560
9571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5841
9572ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1615
9573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7459
9574ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.3919
9575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9576ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.4334
9577ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9577
9578ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4160
9579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0803
9580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3613
9581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8443
9582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-