Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8400
9202ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5015
9203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8867
9205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6470
9206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6852
9207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1547
9208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8285
9209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2201
9210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1694
9211ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.0095
9212ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4341
9213ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1997
9214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9513
9215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5434
9216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2923
9218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9966
9221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4386
9223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9154
9224ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1553
9225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4799
9226ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.7199
9227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5087
9228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9229ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2545
9230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0696
9231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3733
9232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9234ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1158
9235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7018
9236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7768
9237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7346
9238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8903
9241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6205
9242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3087
9247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8075
9248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.9371
9249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9275
9251ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5819
9252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0584
9253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9254ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5384
9255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9841
9256ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3297
9257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2975
9260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1172
9261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9647
9262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9295
9263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2858
9264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6606
9265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3334
9267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6073
9268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6727
9269ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.7747
9270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1543
9273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5792
9274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8182
9275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9357
9276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8797
9277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9273
9278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9971
9279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1919
9281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7464
9283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6473
9284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0015
9285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8902
9286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0829
9288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1191
9291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7793
9292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9999
9294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6630
9295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6649
9296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0472
9299ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2451
9300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8309
9301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9303ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2339
9304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8227
9308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6672
9309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9693
9310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8674
9311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8716
9312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1748
9313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4843
9315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9143
9316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4562
9319ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5769
9320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7137
9321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0534
9324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9654
9325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2116
9326ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5030
9327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3698
9328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8243
9329ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2158
9330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5352
9332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6552
9333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9334ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1813
9335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9403
9339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2022
9341ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2224
9342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9497
9344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0460
9347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7834
9349ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4506
9350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8463
9351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9352ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0166
9353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0609
9354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3887
9355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8499
9356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0931
9357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2568
9358ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7273
9359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3905
9361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9363ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0335
9364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9366ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.1580
9367ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5008
9368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9369ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6630
9370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9588
9372ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.6847
9373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3383
9374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6350
9375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7893
9376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6980
9377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3506
9378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2099
9379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8817
9380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6368
9381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7505
9383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8941
9386ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.2334
9387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9786
9390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7992
9391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1891
9394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3473
9395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4333
9399ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8373
9400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4962