Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8837
9002ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0512
9003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0211
9005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3675
9006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1613
9007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9518
9008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5745
9009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3499
9012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1634
9013ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3256
9014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7847
9015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4388
9016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3936
9018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1831
9019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2765
9022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7985
9024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7414
9025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5115
9026ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.3787
9027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2827
9029ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ13.8640
9030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1052
9031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1226
9036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8224
9037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1116
9041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1906
9042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1525
9043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4133
9045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9034
9047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2334
9049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7677
9051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2933
9052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9053ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3290
9054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9438
9055ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3965
9056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9057ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.8198
9058ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5612
9059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1415
9060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7931
9061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5691
9062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6381
9063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4288
9067ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2780
9068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8437
9070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0020
9072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5024
9074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6770
9075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0267
9076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7619
9077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3837
9078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2990
9079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7096
9080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6798
9082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8283
9083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9674
9084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4895
9085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2782
9086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0157
9087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6809
9088ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2652
9089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9090ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.9113
9091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3762
9092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3816
9093ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2626
9094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3013
9095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1068
9096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1270
9097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6164
9098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1277
9099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0156
9100ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1837
9101ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6706
9102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2882
9104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2109
9106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5276
9108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0051
9109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2546
9111ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4090
9112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3700
9114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4461
9115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9117ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.6525
9118ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0037
9119ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8614
9120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3394
9121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9239
9122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0664
9125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5050
9127ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΙ19.3032
9128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3846
9129ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3686
9130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2264
9132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7807
9133ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7985
9134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9304
9135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1904
9136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2992
9137ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6303
9138ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2690
9139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4478
9140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7152
9142ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6475
9143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3051
9144ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4729
9145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9686
9146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7618
9147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8352
9148ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4516
9149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0527
9150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1890
9151ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0704
9152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2117
9154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8229
9155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4358
9157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8062
9158ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.3957
9159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9902
9163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2454
9164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8819
9166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4366
9169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8463
9170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9454
9171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4866
9173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4265
9174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6052
9175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1312
9176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9177ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.7897
9178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8294
9179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5442
9182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5561
9183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1801
9184ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.7675
9185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3489
9186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8350
9187ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.4970
9188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9373
9189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4909
9190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7802
9191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0412
9194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3347
9195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6325
9196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9729
9197ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1792
9198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0507