Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8802ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9212
8803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5875
8804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0428
8805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5491
8806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2514
8807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9495
8808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1215
8809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0002
8810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0173
8811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4363
8813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7349
8814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4993
8816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7883
8818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3412
8819ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7008
8820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8790
8821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9389
8822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3407
8824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5071
8826ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1116
8827ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.8755
8828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5066
8829ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3466
8830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9613
8831ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0464
8832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3151
8833ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.2112
8834ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3263
8835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1668
8837ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.6344
8838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4206
8839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7014
8840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7452
8841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7728
8842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5072
8844ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3165
8845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8846ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.6787
8847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4147
8851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8809
8852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6120
8853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0000
8854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2635
8856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8577
8857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3769
8858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8859ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.9940
8860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9159
8861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8862ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.9992
8863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5643
8864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0485
8865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8732
8867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6493
8868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4588
8869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8602
8870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6682
8871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3920
8872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8559
8873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3948
8877ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7656
8878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5527
8880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3035
8881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8882ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4757
8883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3980
8884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2413
8886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1725
8887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2771
8888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7954
8889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8839
8890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7711
8891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2650
8892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4490
8893ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9129
8894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1966
8895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0165
8896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8913
8897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0794
8898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9982
8899ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2227
8900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2715
8901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0679
8902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7695
8903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8559
8904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0662
8905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8906ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.4026
8907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9173
8908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9201
8909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8946
8912ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9700
8913ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0401
8914ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.3725
8915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4086
8916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7591
8917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7962
8918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7307
8920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7014
8921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4667
8922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4660
8926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6666
8927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9358
8930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1834
8931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4536
8933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7071
8935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7474
8936ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1560
8937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9351
8938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5528
8939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2775
8940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0125
8941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4539
8942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6362
8944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8946ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.7428
8947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0626
8948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5415
8950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1031
8953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6926
8955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3387
8956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6410
8957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2150
8959ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.7679
8960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5215
8961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8627
8962ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2636
8963ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0728
8964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8965ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3627
8966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7171
8967ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0769
8968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5993
8969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1622
8973ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2119
8974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2190
8975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1150
8976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4325
8977ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6824
8978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7280
8980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4011
8981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3933
8982ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5174
8983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0145
8985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3877
8987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4247
8988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8401
8989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5907
8990ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0953
8991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2324
8992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8942
8994ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2604
8995ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0661
8996ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0972
8997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-