Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4872
8602ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0325
8603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1607
8604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6185
8607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9226
8608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1242
8609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1052
8610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3193
8611ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0321
8612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1665
8613ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ14.6697
8614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6733
8616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1180
8617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1925
8618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1376
8621ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ12.7515
8622ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0751
8623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.2622
8624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0825
8625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4142
8626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4721
8627ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.5778
8628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0136
8629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0891
8630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5716
8631ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8508
8632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6047
8633ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6670
8634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0216
8636ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3829
8637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0263
8639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0628
8640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5953
8641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8642ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2937
8643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8644ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.7252
8645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6181
8646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1581
8649ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0077
8650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7516
8651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3049
8653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9632
8654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3022
8655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0906
8658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6453
8659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6367
8660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2482
8662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9561
8665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5708
8667ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0767
8668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0826
8670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9084
8672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1967
8673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9222
8675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0663
8676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4842
8677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9639
8678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3696
8681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8567
8682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2826
8683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0995
8684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9485
8688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8690ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1580
8691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3785
8692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0142
8693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7238
8694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8641
8697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6131
8698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2626
8699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6964
8700ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3378
8701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8605
8702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9852
8703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3764
8704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0516
8705ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1497
8706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9887
8710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0615
8711ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6020
8712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8264
8714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8716ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΜΥΝ19.3175
8717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2934
8718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7236
8719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8633
8720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6155
8723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5344
8725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9870
8726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5061
8730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6435
8731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0054
8734ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.4115
8735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2011
8738ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2158
8739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6067
8741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6394
8742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9848
8743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1449
8744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6876
8747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1824
8749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8750ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0091
8751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7379
8752ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3254
8753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8851
8756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9442
8759ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1295
8760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3355
8761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4224
8762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4613
8763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1562
8764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6192
8765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8767ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4199
8768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9440
8770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6946
8771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0152
8772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6968
8773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3618
8774ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6221
8775ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5871
8776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5554
8780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3943
8781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4618
8782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0030
8783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5248
8784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3859
8785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9054
8786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8787ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7315
8788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8594
8789ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0788
8790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5335
8791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8546
8792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4683
8793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1301
8795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2801
8796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1074
8797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9238
8800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-