Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4460
8408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9697
8409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8411ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4233
8412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0493
8413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5296
8414ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6631
8415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2019
8417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2921
8418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8489
8419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2235
8423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8964
8424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6912
8425ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7436
8426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9731
8427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2690
8428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8430ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9220
8431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9510
8432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8679
8434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7248
8435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4871
8436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7082
8437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3347
8439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7679
8440ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0795
8441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8442ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0730
8443ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.5401
8444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3952
8445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1988
8446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2171
8448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2713
8449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5039
8450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9271
8451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6420
8453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8454ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7407
8455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1441
8456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9154
8457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8458ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3300
8459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5103
8460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8461ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4621
8462ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4079
8463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0528
8465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1739
8467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6702
8468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5298
8469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4557
8471ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1148
8472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8093
8476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8977
8478ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2451
8479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2994
8480ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4654
8481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3614
8482ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.8798
8483ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0973
8484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7247
8486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4589
8488ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0142
8489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5764
8490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1202
8491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8029
8492ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0919
8493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5077
8494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9633
8496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6475
8497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2273
8499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1828
8500ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8412
8501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4723
8502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6800
8503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2202
8504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1129
8505ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5123
8506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2038
8507ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3482
8508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7666
8510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8511ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0063
8512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5022
8514ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.6382
8515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0085
8516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4075
8517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4770
8518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4478
8520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0133
8523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2615
8524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9333
8525ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1754
8526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0671
8527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8584
8529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0208
8532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3172
8533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3371
8534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5494
8537ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7474
8538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6094
8539ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2547
8540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7268
8541ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.9821
8542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0288
8543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2813
8544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5342
8545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1853
8546ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1738
8547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5483
8548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9911
8549ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1715
8550ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2608
8551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3728
8552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4610
8558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1427
8560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6443
8561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7761
8563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9964
8564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3584
8565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6869
8567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8569ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0400
8570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1118
8571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9720
8572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9490
8573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5297
8574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3386
8575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8576ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2452
8577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4473
8580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3277
8581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8674
8582ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.5286
8583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3876
8585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0704
8586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9709
8588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7039
8590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8591ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2625
8592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4506
8593ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4874
8594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4548
8595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2475
8596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8598ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3324
8599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4338