Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8016
8202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5069
8205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6798
8207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8803
8208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5412
8209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4687
8210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1706
8211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1412
8212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0883
8214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6243
8215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9176
8216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4467
8219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8222ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1407
8223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1291
8224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6618
8225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8226ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.2014
8227ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.9507
8228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8112
8229ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ14.5440
8230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8231ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2573
8232ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0792
8233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2375
8234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8237ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1601
8238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0981
8239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4103
8245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7724
8246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0000
8249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4532
8251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8252ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7139
8253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8254ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.9092
8255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1927
8256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0853
8257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9392
8259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0307
8261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2252
8263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4587
8264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7294
8265ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5903
8266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9601
8267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0617
8268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5501
8269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6115
8270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9517
8271ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5057
8272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1214
8273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.2326
8275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8468
8276ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1605
8277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0826
8278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8279ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1734
8280ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0278
8281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7390
8283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7862
8284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1810
8285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1953
8286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5525
8287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8712
8288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4135
8291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4560
8292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9690
8293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2051
8294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0377
8296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2323
8297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4855
8298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5780
8299ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.7154
8300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2201
8301ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0844
8302ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7449
8303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3593
8304ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2403
8305ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.3260
8306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0978
8307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2003
8308ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0069
8309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9617
8310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9698
8311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4784
8313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2180
8314ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1284
8315ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1950
8316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2996
8317ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.8880
8318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7533
8319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5776
8321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1962
8322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6508
8323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1000
8325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2302
8326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5666
8328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0565
8330ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4432
8331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8332ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3933
8333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3140
8334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1342
8335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3214
8336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9908
8338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6117
8339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3488
8340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2959
8341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2085
8342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9253
8343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6767
8344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9055
8345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2092
8347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0391
8348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2733
8349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1292
8351ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2864
8352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9176
8353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4323
8354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5929
8359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5404
8360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5467
8364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8078
8367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8368ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.5924
8369ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2598
8370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0222
8371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9446
8372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4918
8373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8353
8374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4618
8375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7050
8376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8378ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2044
8379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2403
8380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8381ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0691
8382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1059
8383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2990
8384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8289
8385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4770
8386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4079
8387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3284
8389ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.8924
8390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3488
8391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3583
8392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2338
8394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9548
8395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1268
8396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1640
8397ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0880
8398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9597
8400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9082