Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3230
8002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3125
8003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3085
8004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0978
8006ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.3299
8007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9938
8008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2138
8009ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ13.4786
8010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6814
8014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4744
8016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1516
8018ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4532
8019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1754
8020ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1573
8021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4590
8022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8023ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4201
8024ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2329
8025ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0838
8026ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7082
8027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3353
8029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9540
8031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8032ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3657
8033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8034ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0906
8035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8037ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1875
8038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0083
8039ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1395
8040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8043ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.0052
8044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7697
8048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6613
8049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2704
8050ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.3117
8051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7305
8052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6126
8054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4434
8055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7263
8057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4931
8058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6879
8059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2138
8061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8063ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2610
8064ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0005
8065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9380
8066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1063
8067ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ17.0497
8068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6938
8069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6094
8070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6370
8072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0456
8073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5883
8074ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.5475
8075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4469
8078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8080ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3323
8081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4878
8082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9987
8083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7558
8085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9074
8088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8089ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.0579
8090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9786
8093ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.1595
8094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5546
8095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4649
8096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5345
8097ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3052
8098ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0053
8099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6043
8102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3387
8104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8592
8109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7391
8111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8112ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4933
8113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4163
8114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.9478
8116ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1331
8117ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.2589
8118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9734
8119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6407
8120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2813
8122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7158
8123ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.2388
8124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3360
8125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7459
8127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5218
8128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7035
8129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6638
8130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7077
8132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6303
8134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5732
8135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0758
8136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8138ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1837
8139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0957
8140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7722
8142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8144ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0909
8145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3226
8146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9233
8147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6111
8148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1358
8149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2426
8150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4171
8151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1892
8153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5655
8154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8155ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4741
8156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4010
8157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4690
8162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8163ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6611
8164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9627
8165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5150
8167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8775
8170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3489
8171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8317
8172ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0519
8173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3135
8174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8175ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0210
8176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2766
8177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8178ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4612
8179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7823
8180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9766
8181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4658
8182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2111
8184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5100
8186ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΣΣΑΣ14.9260
8187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3527
8188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8376
8189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8167
8190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0337
8192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1133
8193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6716
8194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9864
8195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4752
8196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7848
8198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-