Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0310
7803ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.5912
7804ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3796
7805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7181
7806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7807ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4950
7808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.8833
7809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8676
7810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0164
7811ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8809
7812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7813ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.0481
7814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6205
7816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0500
7818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8310
7820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8358
7822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4164
7823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0908
7824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7825ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3127
7826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7509
7827ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1166
7828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7829ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.6436
7830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5028
7831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4057
7833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2431
7835ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1401
7836ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3381
7837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3858
7840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3215
7844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7845ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1618
7846ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0520
7847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0252
7849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7850ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4185
7851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6314
7852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9567
7853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3103
7856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9931
7857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8263
7858ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9394
7859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3402
7861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9553
7862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1740
7864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1594
7866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5961
7868ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.2790
7869ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4211
7870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5440
7871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8767
7872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9362
7873ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3393
7874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5648
7878ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2798
7879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7880ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.3046
7881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4143
7882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6818
7883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3314
7884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0555
7885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7886ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ14.5970
7887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9760
7888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2738
7891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2009
7892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7894ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0815
7895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4209
7896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9823
7897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6416
7898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9717
7900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7548
7903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7428
7904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9069
7905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8998
7908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7915ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9462
7916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7920ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0855
7921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4337
7922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9683
7926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0516
7927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7929ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3309
7930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3534
7931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5892
7932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7933ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4233
7934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4471
7935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2718
7936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4592
7937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2938
7938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7610
7939ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6908
7940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4776
7941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9346
7942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8913
7943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3897
7945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8097
7946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9125
7947ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2305
7948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5210
7949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0908
7951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7952ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.5206
7953ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.8950
7954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8292
7955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2782
7957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3683
7958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2389
7960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1478
7961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6740
7962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2510
7963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7964ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4259
7965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9038
7969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2875
7970ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7701
7971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9428
7972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1729
7973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6513
7974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3138
7978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7980ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3691
7981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7982ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0079
7983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9188
7984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7786
7987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1416
7988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7260
7990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0302
7991ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7719
7992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2194
7993ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0824
7994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0476
7995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8549
7999ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3203
8000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2538