Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2340
602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7332
603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9854
606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0497
607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4705
608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5996
611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5500
613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3111
614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0671
616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9314
619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8842
620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
621ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΣΙ19.0453
622ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3264
623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9842
625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4309
626ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1778
627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3448
628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3517
629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6426
632ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5626
633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1224
635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
637ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0353
638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0240
639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1507
640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1328
641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6651
642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5914
643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9690
647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4325
649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6121
651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9644
652ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.2102
653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7467
654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4183
655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0523
656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4545
657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8849
658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3928
659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6271
661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4031
663ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.6060
664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7906
667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7700
668ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4165
669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
673ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.6917
674ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0122
675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6008
676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7982
677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6090
678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0113
680ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7656
681ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5347
682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
683ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1117
684ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ14.2577
685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
686ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5661
687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5532
688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4960
689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
691ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4750
692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9887
693ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.8728
694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5377
696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2986
697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2823
698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5405
699ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.6252
700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
701ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0498
702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0458
704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0985
706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9666
707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1551
708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0357
709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8927
710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3982
711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4632
714ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0514
715ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0784
716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1540
717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8552
719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2602
720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4170
721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4420
722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1353
723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5471
724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7402
726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8110
731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9929
732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1471
734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6134
735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4639
736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9441
737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9969
739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5919
740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8029
741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7912
743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9649
744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6852
745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2842
746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9004
747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4177
750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9775
751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7019
752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4068
753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6347
755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
756ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0385
757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1087
759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
760ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0994
761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8763
762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1654
765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9965
766ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2486
767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9908
768ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΣΣΑΣ14.9676
769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.2485
770ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5521
771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0528
772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9972
773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9407
774ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6311
775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8361
776ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3102
777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8550
778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1390
779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5642
780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7346
781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1058
782ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0919
783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8891
784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9250
785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7695
790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9613
792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
794ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9019
795ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1647
796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7311
797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9697
799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-