Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3080
7603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5024
7604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5288
7607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3467
7610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8960
7611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8180
7613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3309
7614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1300
7615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6907
7616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6051
7617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7619ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ13.2145
7620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7714
7621ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4168
7622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9439
7623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4423
7624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7748
7625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0531
7626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1965
7627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5140
7628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1558
7629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4484
7630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0983
7631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1324
7632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1614
7633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9403
7634ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.9362
7635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1579
7637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7638ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.4395
7639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7764
7640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7947
7641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7644ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.5444
7645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5426
7646ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7528
7647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4764
7648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9473
7649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7650ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4630
7651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0769
7652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2636
7654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3014
7655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3755
7656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0185
7657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9900
7659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0295
7660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0782
7663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7104
7664ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.1220
7665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6214
7667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7668ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2406
7669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8032
7670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3932
7671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2197
7672ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.9253
7673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0227
7674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7307
7675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6725
7677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8603
7678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0186
7680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9553
7681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4339
7683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4722
7684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5938
7685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9484
7686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8927
7687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1431
7688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4494
7690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8387
7691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3485
7692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7940
7693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2690
7695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9043
7697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1096
7698ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.2448
7699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9643
7703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9096
7704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2370
7705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2527
7706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9079
7707ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3827
7708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9083
7709ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0103
7710ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.4593
7711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8853
7713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4525
7714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0051
7716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7854
7719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1051
7721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7722ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3162
7723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6447
7724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3676
7725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2734
7727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8236
7729ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.1354
7730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8657
7731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1652
7732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3695
7733ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.2221
7734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0769
7735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1986
7736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9204
7737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6018
7739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3964
7741ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.7617
7742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2839
7743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1941
7744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4562
7745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2319
7746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7748ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4471
7749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2952
7751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7752ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0695
7753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9131
7754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2555
7755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1839
7756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9729
7757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7759ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2359
7760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7606
7763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3398
7764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4079
7765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7076
7767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9230
7768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3732
7772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4069
7773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8953
7775ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0915
7776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7870
7778ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1994
7779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0219
7780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9100
7783ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.0375
7784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8180
7785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7786ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0655
7787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9606
7788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8798
7791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2085
7792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3495
7794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5673
7797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8938
7799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3412
7800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9730