Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2795
7403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0040
7404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6084
7405ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2541
7406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1179
7407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7410ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4259
7411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8539
7412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1346
7413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6249
7415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8774
7416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2766
7419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2356
7420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1732
7421ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ12.9321
7422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4276
7423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6924
7424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7493
7425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0348
7426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4373
7427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9044
7428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0668
7429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1227
7430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5182
7431ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2123
7432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7954
7433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0766
7434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6368
7437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1411
7438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3357
7439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5024
7440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0345
7441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4764
7442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5843
7443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0395
7444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2672
7448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2706
7450ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5816
7451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1575
7452ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3530
7453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7312
7455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0915
7458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4184
7459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7460ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4373
7461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0343
7463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6853
7465ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1979
7466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7467ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.4097
7468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7470ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0984
7471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8296
7473ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.0659
7474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8652
7475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7477ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4218
7478ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.5626
7479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8207
7480ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6018
7481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9351
7482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2205
7485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8600
7486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8045
7487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8060
7488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0253
7489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3136
7492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7502
7493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0888
7494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0890
7495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0227
7496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6328
7497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7500ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1716
7501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3411
7502ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.0387
7503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7402
7504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8623
7505ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.2960
7506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7508ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3335
7509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0775
7510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5953
7511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6418
7512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1245
7513ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.2419
7514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3683
7515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1861
7518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8733
7519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2611
7521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2526
7522ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0847
7523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9431
7526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4847
7527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9623
7535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8804
7536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0548
7537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6973
7538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2996
7539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5712
7540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7542ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5740
7543ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.4122
7544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5609
7545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3828
7548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1431
7549ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΕ18.8617
7550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7684
7551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2050
7552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4585
7553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1293
7554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3072
7556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3722
7557ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1255
7558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7918
7560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2022
7561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1171
7563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5238
7564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6433
7566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2197
7571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2642
7572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7573ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0178
7574ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.7981
7575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9212
7577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7936
7578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9217
7580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1003
7582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2025
7583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3454
7585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4086
7586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2008
7587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2102
7589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5407
7590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7401
7591ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3685
7592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7593ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.7050
7594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0169
7595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0183
7596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5654
7597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-