Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7201ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6788
7202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5134
7203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1466
7204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0282
7205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7206ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.8031
7207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9484
7209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7293
7211ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.5906
7212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6836
7217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2127
7218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7219ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2106
7220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5726
7225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1293
7226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5229
7228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6225
7229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4499
7230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0733
7231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6344
7232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7686
7233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2440
7235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8894
7236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4799
7237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7238ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.7150
7239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4779
7241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1315
7243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3529
7245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7669
7246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9172
7248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9163
7252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5251
7254ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0238
7255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1377
7258ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8825
7259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3668
7260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7261ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.4347
7262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0585
7263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6833
7269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1860
7270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0852
7272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8574
7275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7540
7276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1509
7277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3666
7278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6307
7280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1251
7282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0448
7283ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5831
7284ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4327
7285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4620
7286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2359
7287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9508
7288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0190
7289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8394
7291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5200
7292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0527
7295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7905
7296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0769
7297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5873
7299ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1226
7300ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3881
7301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1790
7303ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5952
7304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3381
7307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4216
7308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6607
7309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9297
7310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8669
7313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3653
7314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6031
7315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2088
7316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2418
7318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2122
7319ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.5772
7320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7985
7321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9833
7323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9327
7324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3794
7325ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3128
7326ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6176
7327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7330ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.5963
7331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2249
7332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3896
7333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4560
7335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9419
7336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7439
7337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0863
7339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8605
7340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8400
7341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6189
7343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9599
7344ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0906
7345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4783
7346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8243
7350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4002
7352ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5080
7353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7030
7354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7355ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.1967
7356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9388
7358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8750
7364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0119
7366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4280
7367ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5067
7368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7641
7371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7798
7372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6502
7374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3269
7375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3036
7377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2392
7379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5518
7382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1322
7384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4517
7385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7386ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.4971
7387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1863
7388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7389ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6292
7390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1796
7391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9673
7392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7199
7393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8932
7394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0493
7395ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0206
7396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8711
7397ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3350
7398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6610
7399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4105
7400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-