Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2251
7004ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.2486
7005ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1981
7006ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3962
7007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7009ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.2503
7010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9426
7011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8039
7012ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.7343
7013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9734
7014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5724
7016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7017ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4082
7018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7019ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9549
7020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5910
7021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5206
7022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7221
7023ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7870
7024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4447
7027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2000
7028ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1954
7029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7030ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0125
7031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3878
7033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0746
7035ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3523
7036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0333
7038ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ13.1118
7039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9652
7040ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0418
7041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6207
7042ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3432
7043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2096
7045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1867
7047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7013
7048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5003
7049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5730
7050ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.2499
7051ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1706
7052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9658
7053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4242
7056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0237
7059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6907
7060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0691
7061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3525
7063ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4478
7064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9900
7065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5118
7067ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.8127
7068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5344
7069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9302
7070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2866
7072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7073ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.8097
7074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5099
7075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2016
7077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1474
7078ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.5843
7079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6998
7080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8973
7081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7586
7087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0617
7088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7090ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3244
7091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0337
7092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9819
7094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7095ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ14.6931
7096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7099ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1402
7100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8311
7103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3072
7105ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.4720
7106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8511
7108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6840
7109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4375
7110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5062
7111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7112ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ13.9205
7113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7731
7114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7115ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.8163
7116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4692
7117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7118ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4265
7119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2139
7121ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3481
7122ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3327
7123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7124ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ19.0295
7125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2290
7131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9337
7134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0595
7136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4257
7138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7145
7139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6750
7140ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0415
7141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7963
7143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6759
7144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6210
7147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5715
7149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7150ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3419
7151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0174
7152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2002
7154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1373
7156ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3010
7157ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0460
7158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8875
7159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2617
7163ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3868
7164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2391
7165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1655
7166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3181
7168ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.9667
7169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9652
7170ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.7270
7171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3665
7173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5280
7174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2570
7176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2358
7177ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2624
7178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4822
7179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0044
7180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8722
7181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7820
7182ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0686
7183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4727
7185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6286
7186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8869
7188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4689
7190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7191ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.9786
7192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5780
7194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7197ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5448
7198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4915
7200ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.2637