Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6801ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0969
6802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2418
6803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9673
6804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9553
6805ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.5187
6806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1688
6807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1895
6808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1456
6809ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16.7736
6810ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1537
6811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3426
6812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1504
6813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5983
6814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5995
6816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8257
6817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4722
6818ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0323
6819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9522
6820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1121
6822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7425
6825ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5572
6826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9227
6827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6153
6829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2240
6832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7050
6833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6834ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0261
6835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4492
6836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1412
6837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4217
6840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1896
6841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6296
6842ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.2687
6843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3823
6844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8762
6845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1558
6846ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2582
6847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4911
6848ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4521
6849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7217
6852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6153
6853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3926
6854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6494
6855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3747
6856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9286
6859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0398
6862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1183
6863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8590
6864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8752
6865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2608
6866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6867ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3451
6868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5896
6869ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8539
6870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5690
6872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2141
6877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0600
6878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8075
6879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5643
6880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1961
6882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6883ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2983
6884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6895
6887ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4112
6888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8780
6892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3044
6893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1129
6894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4459
6895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0113
6897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6898ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.0992
6899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6588
6900ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0087
6901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2899
6902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3322
6903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2477
6904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3975
6905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8593
6909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3485
6910ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΥΔΑ17.3003
6911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1092
6912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6806
6914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6915ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1597
6916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1633
6917ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.8113
6918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0242
6919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6237
6920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.8972
6922ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3173
6923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9576
6924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3762
6925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6622
6926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8885
6927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7784
6930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6942
6931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3951
6932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2845
6934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5388
6936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5633
6938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1296
6939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8363
6941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0107
6942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1331
6943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6949ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2644
6950ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4769
6951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5821
6952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9128
6953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6954ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1755
6955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2830
6956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2335
6958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0596
6959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9671
6962ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0625
6963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7822
6964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0920
6966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4566
6967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3623
6968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3702
6970ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3272
6971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9369
6972ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1633
6973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9547
6974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8090
6975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0837
6977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6710
6978ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.7291
6979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6980ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0904
6981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8016
6982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2628
6983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4702
6984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6987ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1113
6988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8691
6992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0761
6994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1152
6995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6996ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2405
6997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0509
6999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6690
7000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-