Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6601ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0431
6602ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2320
6603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0886
6606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1305
6607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2173
6608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0275
6610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8085
6611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1368
6613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4138
6615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0625
6617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7482
6619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1605
6620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6977
6622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5455
6624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4336
6626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.1715
6631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7254
6633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1918
6634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7580
6637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6638ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9008
6639ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3327
6640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6642ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1689
6643ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3052
6644ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0638
6645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1856
6646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0768
6647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0713
6649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3795
6650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5275
6652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8501
6653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0298
6654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6741
6655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3136
6656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5458
6658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9506
6660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5669
6661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6662ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0911
6663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6665ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7887
6666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6667ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.2317
6668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5485
6671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8629
6673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2267
6676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3363
6677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1071
6680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9298
6681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2865
6682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8138
6683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6684ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7085
6685ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5266
6686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0612
6687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2196
6688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6734
6689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5666
6690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2011
6691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7230
6692ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.8453
6693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6696ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7271
6697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9511
6698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6373
6700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0096
6701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3596
6703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8230
6704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8090
6706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4690
6707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7074
6708ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6961
6709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1028
6710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6439
6712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7685
6713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9058
6715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5274
6716ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0988
6717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2545
6718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3539
6719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4250
6721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8793
6723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3754
6725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3106
6727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3758
6728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0608
6730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6732ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4188
6733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3241
6734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7223
6735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1986
6736ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1392
6737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0452
6740ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2849
6741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6742ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4373
6743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7218
6744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8645
6745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4394
6746ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1643
6747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4108
6748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9988
6749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9203
6750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6751ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8597
6752ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.0340
6753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9061
6754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8783
6755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1612
6756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4374
6758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3000
6760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8227
6762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5231
6763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8187
6765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2964
6767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6769ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7245
6770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0290
6771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1518
6772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6558
6775ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7929
6776ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3686
6777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3526
6778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0943
6780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9921
6782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5837
6784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9737
6785ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4952
6786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6787ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0353
6788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6273
6789ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2778
6790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9661
6791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4139
6793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3077
6794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9909
6796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6904
6798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7167
6799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4502
6800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6178