Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8064
6402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6405ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.7454
6406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0819
6407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0943
6408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5200
6411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3491
6412ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ19.0526
6413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6784
6416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7983
6419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0844
6420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7180
6421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4810
6422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9918
6424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6065
6426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4323
6427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3725
6428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9476
6429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0831
6430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7702
6431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0538
6432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5191
6434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6198
6439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0786
6441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5517
6443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2327
6444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3315
6445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6446ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1563
6447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4370
6449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1425
6450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0332
6451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2720
6452ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5532
6453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6454ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0051
6455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7660
6456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0823
6457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7862
6459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4540
6462ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1917
6463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7407
6465ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.4130
6466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3236
6468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1628
6469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5595
6471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1484
6472ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2202
6473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7561
6474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0650
6476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.2109
6477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0791
6478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7698
6479ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1944
6480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1370
6481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3350
6482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9496
6483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2217
6484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7693
6485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3542
6486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5921
6490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6491ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.5090
6492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3465
6493ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.4803
6494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9957
6495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1046
6496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4254
6498ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.5620
6499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0228
6502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5899
6503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2410
6504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3124
6505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0552
6507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5712
6508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8906
6509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3809
6510ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1003
6511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4559
6513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0978
6514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2795
6515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2195
6517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1837
6518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0202
6520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9060
6522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1767
6523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6275
6524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3541
6525ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0719
6526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3726
6527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6035
6528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2131
6529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0450
6530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6080
6531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6938
6532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1598
6533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0289
6536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6538ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.7276
6539ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1651
6540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8253
6541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9676
6542ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7606
6543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0473
6544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3666
6545ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1143
6546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8237
6547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8596
6549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5127
6550ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ14.3716
6551ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3827
6552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0089
6553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7438
6555ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.6746
6556ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ17.2931
6557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5434
6558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0473
6559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4472
6560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8081
6561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6156
6564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8573
6566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6568ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0664
6569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1332
6572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8095
6573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8080
6574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1515
6575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1440
6577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6578ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0417
6579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3044
6581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8795
6583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6985
6584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5619
6586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0253
6591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5642
6592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6964
6593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5783
6596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5876
6597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6599ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1138
6600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8442