Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6202ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.8323
6203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4265
6207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9520
6208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0712
6210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0101
6212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2819
6215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8074
6216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1742
6217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0477
6219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7428
6220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5928
6221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7296
6222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7890
6224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6741
6225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7051
6228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8663
6229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8188
6230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5604
6231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8132
6233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5239
6234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6235ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.4684
6236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0577
6238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1647
6242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4002
6243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4544
6246ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6824
6247ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1175
6248ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3386
6249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2913
6250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0000
6252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6605
6253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6921
6257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6258ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4994
6259ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0448
6260ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6292
6261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1185
6262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9994
6263ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4174
6264ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7564
6265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6266ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9528
6267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1349
6269ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΕ19.0174
6270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7492
6271ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0237
6272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0072
6275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7284
6278ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0561
6279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3086
6280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6282ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2773
6283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3571
6284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4532
6285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5137
6286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4173
6287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7368
6288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6289ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6847
6290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5642
6291ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9321
6292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1387
6294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3300
6295ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.7654
6296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2696
6297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6299ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5136
6300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7304
6301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8555
6302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6291
6303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1005
6304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0080
6305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3453
6306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7495
6310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1936
6312ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1085
6313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2706
6314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6315ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4317
6316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4922
6318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0556
6319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6320ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4122
6321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3232
6322ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2855
6323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6480
6324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4330
6325ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4860
6326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5441
6327ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0378
6328ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4251
6329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0365
6333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2769
6335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6970
6336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0789
6337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1209
6338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7512
6339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6153
6340ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.2381
6341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7049
6343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7394
6346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8018
6348ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2721
6349ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8496
6350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6351ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4808
6352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6522
6353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7049
6354ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3176
6355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0818
6358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4086
6359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9042
6360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9953
6361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2840
6363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5834
6366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0583
6367ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1037
6368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6652
6369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7615
6370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5847
6371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7568
6372ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1410
6373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9221
6375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4066
6376ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4475
6377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8239
6378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4959
6379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6380ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.6918
6381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2193
6382ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ14.5334
6383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5756
6384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3042
6385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1720
6387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9766
6388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3805
6389ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.0845
6390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7250
6391ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18.4193
6392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7443
6393ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1774
6394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5538
6395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3219
6396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7111
6397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7056
6400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-