Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8079
6002ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3107
6003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2151
6008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1529
6012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9409
6014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0327
6015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6547
6018ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9642
6019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4628
6020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8687
6023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0125
6024ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9557
6025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5465
6026ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4543
6027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4804
6028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1598
6029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6627
6031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9241
6033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8078
6035ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0572
6036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7327
6038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3137
6041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1017
6042ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9378
6043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2470
6044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1597
6045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6046ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9450
6047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6952
6049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3011
6051ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0107
6052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6055ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.5663
6056ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5162
6057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6058ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6933
6059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6061ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1335
6062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1391
6063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8398
6065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0615
6066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1439
6067ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.7498
6068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.9636
6070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8520
6072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6748
6075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2061
6076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9736
6079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7671
6081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4642
6083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9465
6084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6085ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.2003
6086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5647
6087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6088ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.1220
6089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7049
6091ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.7386
6092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8512
6096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9488
6097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5964
6098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5864
6099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2493
6100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6101ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3180
6102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8081
6103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5697
6105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4353
6106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2613
6108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7496
6112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9034
6113ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3246
6114ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.6759
6115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9286
6116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9950
6118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6120ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5395
6121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1511
6122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9383
6123ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0719
6124ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4659
6125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8976
6126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5198
6127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.0475
6128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9008
6129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2982
6132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6890
6133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1389
6134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0163
6135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3780
6136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8496
6137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7213
6139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3569
6140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2746
6141ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3681
6142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7662
6146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9860
6147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0146
6148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4689
6149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7839
6150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8971
6151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3347
6154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1927
6158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6159ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3141
6160ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2940
6161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1225
6162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4914
6164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0232
6165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6305
6167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0014
6168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6169ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5092
6170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.2121
6174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1228
6175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0787
6176ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2274
6177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4982
6180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6181ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4710
6182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8716
6183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5061
6185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9881
6187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8625
6189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1142
6190ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0336
6191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4505
6192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4751
6194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5818
6195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6050
6196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2642
6198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8401
6199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2548