Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6844
5802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0132
5803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5880
5804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5433
5805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8282
5806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0596
5808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5433
5809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4066
5810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7939
5812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9702
5813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2582
5814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3983
5815ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3764
5816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3905
5817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5818ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5406
5819ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0532
5820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1758
5823ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.5738
5824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8175
5825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6558
5826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7835
5827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9472
5828ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΣΣΑΣ16.1267
5829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1689
5830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1073
5831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3650
5832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9315
5839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5841ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0008
5842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9083
5844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5384
5846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4831
5847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8894
5849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8175
5852ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2196
5853ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΣΝΔ18.6184
5854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9518
5855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0693
5856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3692
5857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6767
5858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9145
5860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6605
5861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2000
5862ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4125
5863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3217
5864ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ14.5144
5865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9342
5866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3023
5867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1083
5868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.8684
5870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1650
5871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5176
5872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5873ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0082
5874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6600
5875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8918
5877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8441
5881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6451
5882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7830
5883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5885ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1199
5886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6382
5889ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.8339
5890ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6017
5891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0975
5892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2317
5893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1969
5895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2621
5896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9408
5897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1791
5898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2302
5899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0764
5900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3528
5901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5589
5903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8772
5904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5905ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.0260
5906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2821
5907ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8337
5908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5909ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1243
5910ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9386
5911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2408
5916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9412
5917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7487
5918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0830
5919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1873
5920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1632
5922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2739
5923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4732
5924ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3581
5925ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1981
5926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8609
5927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3671
5928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3856
5930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7209
5931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0228
5932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9599
5934ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4872
5935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5121
5936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1952
5937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9211
5938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6295
5940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8269
5941ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2081
5942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7687
5943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9219
5945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6217
5946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4777
5947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3668
5948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6817
5949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9578
5950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0143
5951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4383
5952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8325
5953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7621
5954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9938
5955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3765
5956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2726
5958ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2051
5959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5961ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.9866
5962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8058
5963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3055
5964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4584
5965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0760
5967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3857
5968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5128
5969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5970ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3036
5971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6533
5973ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3120
5974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2439
5976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0922
5977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7771
5979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5463
5981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2892
5983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1588
5984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5985ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.6686
5986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3916
5987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9569
5989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4700
5990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2913
5991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9143
5992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7475
5993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6318
5994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9956
5996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4081
5997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0487
6000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-