Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
402ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3691
403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1702
404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3583
406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
408ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3027
409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1185
412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3896
417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3269
418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6617
420ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2423
421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1847
424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9643
426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1447
427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7989
428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
431ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3697
432ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0809
433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6068
435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8671
436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1576
437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8419
439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9092
440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3959
441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9855
442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7022
443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0576
444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9198
445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
447ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1294
448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3832
449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7008
450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5419
451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0282
452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5351
455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6245
456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0041
458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7753
459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6136
460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9879
461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4293
462ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0249
463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8299
464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2527
465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2912
466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3527
467ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.3481
468ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1114
469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7168
470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
471ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5045
472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1407
473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1076
474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1974
475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7253
476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3820
478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
486ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0888
487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9972
489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6186
490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4518
491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8598
492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6305
495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6804
496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9805
497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
498ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0552
499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
503ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4706
504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6486
507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1578
509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5691
511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8668
512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2131
514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9545
515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2091
516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5285
517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1006
520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
522ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.7909
523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
525ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1232
526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
528ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3246
529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6132
530ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0403
531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4489
533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5765
534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6122
535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7336
536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1239
538ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3050
539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9488
540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5199
541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9728
542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8164
543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7100
545ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.0585
546ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0369
547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9153
548ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9879
549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4700
550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8477
551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0656
552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2679
553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8324
554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0802
556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9463
558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8287
559ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3904
560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0214
561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8692
562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7420
564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4876
566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4117
568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3570
570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7605
571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0308
572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3213
575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2474
576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7868
578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7695
579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0194
580ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1064
581ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0092
582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
583ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3726
584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5907
585ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0606
586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9498
587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3544
588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3639
589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
590ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1220
591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9306
592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7859
593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2545
596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-