Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5608
5602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0946
5603ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6204
5604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1107
5605ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8061
5606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5023
5607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3521
5608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5610ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.1283
5611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1147
5612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6356
5613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4610
5614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5507
5615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3757
5619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5622ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3214
5623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5267
5624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0478
5625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3683
5626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6519
5628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5400
5630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5859
5631ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.8418
5632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4040
5635ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.9134
5636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5637ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.1678
5638ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6416
5639ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8581
5640ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0555
5641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5852
5643ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0517
5644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4146
5646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0214
5647ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0042
5648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0742
5649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3717
5650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2065
5652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4050
5653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9129
5655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3416
5656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6642
5657ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2301
5658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5257
5659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4687
5660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9180
5661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7259
5662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0569
5663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2025
5667ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6961
5668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3918
5671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8479
5673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4172
5674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6330
5675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3368
5676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9011
5677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5678ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.7426
5679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5680ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2852
5681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7402
5684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5302
5685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0069
5686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5687ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1985
5688ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.5728
5689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9090
5691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4270
5693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2618
5695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2486
5696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4969
5699ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1182
5700ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.4239
5701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7895
5702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6499
5703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1816
5704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2415
5706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5167
5708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8469
5709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5393
5712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1279
5713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6591
5715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4565
5716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3101
5717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2917
5722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1463
5726ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2455
5727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0687
5728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5730ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8497
5731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2110
5732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7506
5733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5193
5735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9898
5737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7215
5738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0832
5739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8677
5740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1115
5741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5593
5743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3111
5746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5091
5750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6471
5753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5754ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1472
5755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5759ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.8597
5760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6934
5764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4458
5766ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6697
5767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9650
5771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5342
5772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7500
5773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1741
5774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6822
5775ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4060
5776ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3759
5777ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.6644
5778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5182
5779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9837
5780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9392
5785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8489
5786ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1183
5787ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1009
5788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1838
5789ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8709
5790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5791ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2827
5792ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2464
5793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9803
5794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8765
5796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9471
5797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.9077
5798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8213
5799ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7645
5800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0581