Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5401ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5216
5402ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3717
5403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7950
5404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2315
5405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5790
5406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7143
5408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9168
5410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7762
5411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7057
5412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4535
5413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9008
5415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7502
5420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8894
5421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9668
5422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0219
5425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3237
5426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9000
5427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0987
5428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2515
5430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1967
5431ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.4345
5432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7726
5435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2638
5437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6856
5438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9229
5441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1754
5442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3753
5443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5444ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.4752
5445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5446ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΣΙ19.0204
5447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5448ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0678
5449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5878
5450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1870
5452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0262
5453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8554
5454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9323
5455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7168
5456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0102
5457ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0647
5458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7011
5459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4184
5460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4863
5463ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0626
5464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5477
5465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7274
5466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6406
5467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1450
5468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7972
5469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7182
5470ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8385
5471ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1717
5472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2994
5476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3966
5478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9421
5482ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.8258
5483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7354
5485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5171
5486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2413
5487ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2085
5488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6025
5489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4875
5491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6729
5493ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4159
5494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6865
5497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5498ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0196
5499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0414
5500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9010
5503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6092
5505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4441
5506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3714
5507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8171
5508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5193
5511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4881
5512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9712
5514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0681
5517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2313
5518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3219
5519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9123
5520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1506
5521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3594
5523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8549
5525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1135
5526ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0782
5527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1439
5529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4958
5531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8716
5534ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2929
5535ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5023
5536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5537ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9361
5538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4642
5539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4515
5540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5003
5541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3950
5542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4262
5543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8437
5546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9825
5547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7537
5548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1299
5549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9535
5550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9347
5551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2097
5552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9333
5553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5554ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.0070
5555ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.3845
5556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4544
5557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3435
5559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3341
5560ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0048
5561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9864
5562ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.3226
5563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8963
5565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5566ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6482
5567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4782
5568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8761
5570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4687
5571ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5678
5572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0114
5574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0964
5575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2201
5576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4022
5577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6390
5579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7784
5580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2702
5581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3693
5582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5623
5583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9813
5584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1285
5585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5587ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0829
5588ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.7009
5589ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2656
5590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5125
5591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5771
5592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6200
5593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5594ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2600
5595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7902
5597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8675
5598ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.6631
5599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-