Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3293
5204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1022
5205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6853
5207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1946
5208ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.8947
5209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0213
5210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8428
5213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3375
5214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3935
5216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0327
5217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6350
5218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8726
5220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8796
5221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7337
5222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9061
5223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0578
5224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6403
5225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7426
5226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3273
5227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4899
5228ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ14.0010
5229ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.7014
5230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7383
5231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8576
5232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2055
5233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0811
5234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3729
5235ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2654
5236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2684
5237ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2812
5238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0178
5241ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1790
5242ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0615
5243ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4258
5244ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΣΑΣ19.8139
5245ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.9014
5246ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.7972
5247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2692
5248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8254
5249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7595
5254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1939
5255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5257ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0544
5258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5828
5259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8236
5261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6112
5262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6635
5263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1934
5264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8938
5267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6920
5270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8353
5273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8753
5274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8593
5276ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.8509
5277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3622
5280ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.0563
5281ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2966
5282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5283ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1791
5284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5287ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0856
5288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0244
5293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2864
5294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5360
5296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8007
5297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7800
5300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6249
5301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9504
5303ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4263
5304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9257
5307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5746
5309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5310ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.7615
5311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7405
5312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1166
5316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5187
5317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3776
5320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8634
5323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4173
5324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0280
5326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3629
5328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8229
5329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0338
5330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1275
5331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6294
5332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5333ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4669
5334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4546
5335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3164
5339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5801
5342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0523
5346ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5699
5347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3596
5349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2837
5350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9475
5352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2217
5355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0454
5358ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9009
5359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5440
5360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0995
5361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7219
5363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5221
5366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2934
5367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0530
5369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4017
5370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2227
5371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5372ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1013
5373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2239
5375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8901
5380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0420
5385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5447
5386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5049
5388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5389ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6044
5390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6853
5391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5393ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2887
5394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4243
5395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1148
5396ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0474
5397ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.1131
5398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3572
5399ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0820
5400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8035