Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8388
5002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6365
5004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7868
5009ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1047
5010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6592
5011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6597
5012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6836
5013ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2240
5014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.5779
5015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3914
5018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4578
5019ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7072
5020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8453
5021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6956
5022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5025ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.3500
5026ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΜΥΣΞ19.0429
5027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2683
5028ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0404
5029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6920
5031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4827
5032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1324
5033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5038ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4696
5039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0192
5040ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3570
5041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0429
5042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8589
5043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1583
5045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3248
5046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5309
5047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5048ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1790
5049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9574
5050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5962
5051ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18.1140
5052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6665
5053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3612
5054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7954
5055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8963
5056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0375
5059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6117
5060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5064ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7218
5065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5066ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1615
5067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3195
5068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3038
5070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2431
5071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7999
5073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5074ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1204
5075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5082
5076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5077ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1910
5078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4978
5079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7823
5080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5084ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2836
5085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0855
5086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6835
5087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6793
5088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5089ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.4889
5090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9845
5091ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9479
5092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7929
5093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2117
5094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4049
5097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2650
5098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5567
5099ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6797
5100ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2673
5101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3362
5103ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.2459
5104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0238
5105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6202
5108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8665
5110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4866
5112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9304
5113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5114ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1174
5115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9973
5116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2418
5117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6950
5118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5120ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1206
5121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0243
5122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0690
5123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8623
5124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6888
5125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6382
5128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4712
5129ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0520
5130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0579
5132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4730
5134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5135ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2730
5136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2599
5137ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3066
5138ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1961
5139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5140ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ17.0337
5141ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7298
5142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9205
5143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5608
5144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5285
5145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9328
5146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6051
5147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2399
5148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2720
5149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4959
5150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9853
5151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2307
5152ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.7672
5153ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4121
5154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5083
5155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7273
5156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3496
5157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5430
5158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6759
5161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2842
5162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2667
5163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0683
5164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5306
5165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7651
5166ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0471
5167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9043
5169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0132
5170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5341
5172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8845
5173ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2632
5174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5175ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1390
5176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6925
5177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6029
5178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5894
5179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3892
5180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0549
5183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6983
5186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3415
5188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8271
5190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5191ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3012
5192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6930
5193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1993
5196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5199ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.5208
5200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-