Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8201
4802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1970
4803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0398
4805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4543
4806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6988
4807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0973
4809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9899
4810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8565
4811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0038
4812ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.0539
4813ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0378
4814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4465
4816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4490
4817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9047
4819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3093
4823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4825ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.7446
4826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0266
4828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0480
4829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4411
4830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6899
4831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6177
4833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0420
4834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9647
4836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9235
4837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9450
4839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1000
4840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5509
4841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9422
4842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2754
4844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9465
4845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4917
4846ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0392
4847ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.1903
4848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7114
4849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.8399
4850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3094
4851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3436
4852ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4033
4853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8490
4854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0025
4856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1066
4857ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2221
4858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0443
4859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4664
4860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4861ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0205
4862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8237
4863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3734
4865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2186
4867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2359
4869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2143
4870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3376
4871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9895
4874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.7471
4876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9480
4877ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2213
4878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6528
4880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4125
4881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8442
4882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0514
4883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0352
4884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6338
4885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3184
4889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9823
4890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3131
4892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6360
4893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7110
4894ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6616
4895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0569
4896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8682
4898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9689
4899ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0961
4900ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4782
4901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7552
4902ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.7517
4903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4294
4904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2268
4906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4908ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0425
4909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6021
4910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1756
4911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9603
4912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5895
4915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2832
4916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4289
4919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5626
4920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1853
4922ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8108
4923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8742
4924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3298
4925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6932
4926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2382
4928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4929ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1484
4930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6933
4931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0321
4933ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0654
4934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0084
4935ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2530
4936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7269
4937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2404
4939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2518
4940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6013
4943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0291
4945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4500
4948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3444
4950ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5821
4951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9107
4953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3603
4954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8006
4955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8504
4956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9026
4958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3236
4959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7965
4963ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9841
4964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9019
4965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1324
4966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8148
4967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2133
4970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7652
4973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7751
4974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5826
4975ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0680
4976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0855
4978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4980ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0030
4981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7901
4983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3460
4985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4986ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2959
4987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4991ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0254
4992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9883
4993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4995ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.7290
4996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3276
4997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6851
4998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8461
4999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-