Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5213
4602ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.4681
4603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4604ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0683
4605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3117
4607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9243
4608ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7394
4609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7452
4610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5502
4611ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2395
4612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6744
4614ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9368
4615ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.1006
4616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.2043
4617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2494
4618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0664
4619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9126
4620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6158
4624ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1418
4625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7242
4626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5423
4627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5573
4628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5277
4629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8312
4630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2040
4631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3545
4632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9946
4633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4634ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.9706
4635ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.2064
4636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2128
4639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8460
4640ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1454
4641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9603
4642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6890
4643ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4875
4644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4645ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.4722
4646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4641
4648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7372
4649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4650ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3747
4651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9883
4654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2932
4655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0191
4657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4659ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1455
4660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3483
4662ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1600
4663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9560
4667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5573
4668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0086
4669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4670ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2910
4671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6288
4672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1171
4673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2387
4674ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.6057
4675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6074
4676ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.7339
4677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9007
4681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5172
4682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4429
4684ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3222
4685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1653
4686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2195
4687ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3800
4688ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1100
4689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7414
4695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0878
4696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3584
4697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8346
4699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8719
4700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0444
4702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1980
4705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3298
4707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4530
4711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8521
4713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8476
4714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1315
4715ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2159
4716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8034
4717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2017
4718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1767
4719ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2579
4720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1795
4721ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4679
4722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4724ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3277
4725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0710
4726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3277
4727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4574
4729ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.5870
4730ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2377
4731ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2363
4732ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3948
4733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0750
4734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6344
4735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7131
4736ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.4484
4737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4909
4738ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.4674
4739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8011
4740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6956
4741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8949
4742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9215
4743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7790
4744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8678
4747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4749ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0343
4750ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1559
4751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5330
4755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5485
4756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9096
4758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2724
4761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6252
4762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3940
4765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9667
4766ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0659
4767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9587
4768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7274
4770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4771ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.9938
4772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9085
4773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0836
4774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3288
4775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2066
4777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5606
4778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4780ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1196
4781ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6531
4782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9988
4784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9745
4785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0810
4787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8441
4789ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0284
4790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7112
4791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8780
4792ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2589
4793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6604
4795ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3533
4796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6527
4798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8573
4799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4530