Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4763
4402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4403ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.5303
4404ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0067
4405ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0798
4406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7521
4407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4060
4408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5212
4409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8069
4411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0797
4412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9471
4415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4418ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2405
4419ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5988
4420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9290
4421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1084
4423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0555
4425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3028
4426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9397
4427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3647
4428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7176
4429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7843
4430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4786
4431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5391
4433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9433
4435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3868
4436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6190
4437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1519
4438ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.0788
4439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8132
4440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3379
4441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5532
4443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3990
4446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8105
4447ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1274
4448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7739
4449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0886
4451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4453ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2903
4454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9847
4456ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5744
4457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6054
4458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6822
4459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8204
4460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4297
4461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1126
4462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6281
4463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.1693
4464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6347
4466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1849
4467ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6097
4468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3782
4471ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7795
4472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6942
4476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2976
4478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9926
4479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8687
4480ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ18.0121
4481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2923
4484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9627
4485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2898
4486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6717
4487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8286
4488ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5192
4489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0189
4492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4882
4493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3965
4495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7291
4496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0874
4497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1919
4500ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΕ19.3390
4501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4048
4502ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2712
4503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0324
4504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9244
4506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7290
4508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4158
4509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5047
4511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5423
4512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3638
4513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4514ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5730
4515ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5876
4516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4524ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3873
4525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2473
4526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7952
4529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7579
4530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8362
4531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3500
4532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6373
4533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0016
4534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2273
4535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0888
4539ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3103
4540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6238
4541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6436
4545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7711
4546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9770
4547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4815
4548ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1797
4549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4117
4550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3545
4552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2912
4553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0826
4554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6719
4555ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0648
4556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8525
4557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0890
4559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9746
4560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6637
4562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9139
4564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4565ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5242
4566ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2088
4567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6228
4568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6086
4569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4570ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0169
4571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4572ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3074
4573ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.8083
4574ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1470
4575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4576ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8665
4577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1610
4578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6920
4580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4037
4581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0066
4582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4053
4583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3742
4585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0587
4586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8178
4588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2186
4590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3867
4592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4779
4593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4636
4594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8872
4596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2101
4597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3387
4599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8959