Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5635
4202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7731
4205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9278
4206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9628
4207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.2270
4208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7025
4209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5813
4210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5734
4211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4212ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6374
4213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6286
4214ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5797
4215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1363
4216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0937
4217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8978
4219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9116
4222ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5189
4223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4224ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.4466
4225ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8297
4226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3312
4227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2067
4229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0721
4230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0129
4232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2645
4233ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3504
4234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9413
4235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1440
4236ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8944
4237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0596
4238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8415
4242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2981
4244ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3258
4245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6761
4247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7595
4248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1285
4249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4250ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2174
4251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2143
4252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2163
4253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4444
4254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5368
4255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.3247
4256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6069
4258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4312
4260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4363
4261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5861
4262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8801
4263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3277
4264ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.0531
4265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6512
4267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6990
4268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9708
4269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3750
4270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6795
4271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2866
4272ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2807
4273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9939
4275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8768
4278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9631
4279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9910
4281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0245
4283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3212
4284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7360
4285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4289ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.7501
4290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4291ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.5564
4292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4293ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3636
4294ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1213
4295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7023
4297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0347
4298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8459
4299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2538
4302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7893
4303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3702
4304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3809
4305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2160
4306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1906
4307ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.9533
4308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4385
4309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2127
4310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5654
4311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0118
4312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1115
4313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3127
4316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9134
4318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7674
4319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5387
4320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6468
4321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9227
4322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6661
4323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7355
4324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3672
4326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7114
4328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4890
4329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8345
4331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7853
4332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7858
4333ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ17.7062
4334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5052
4336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5724
4337ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.3425
4338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5302
4339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2168
4340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.5936
4343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1434
4344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8378
4351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3870
4352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2159
4353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1842
4354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6994
4357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6354
4358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9235
4359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2386
4363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1319
4365ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3394
4366ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3909
4367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7210
4369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4370ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3881
4371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4147
4372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5278
4373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0827
4375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5474
4376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9269
4377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4379ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0887
4380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9239
4381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7161
4384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6774
4387ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ19.0975
4388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7669
4390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5962
4391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5842
4393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9674
4394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2641
4395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1450
4396ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9320
4397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5134
4398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6090
4400ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3413