Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9686
4002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7195
4003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2565
4004ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.1243
4005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2528
4006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4007ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5622
4008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5834
4009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.9966
4010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9427
4012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5604
4016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6517
4017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6928
4018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0976
4019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1125
4020ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2453
4021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7047
4022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2716
4023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3275
4025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0177
4027ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2371
4028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4033ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2178
4034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2376
4035ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ14.7860
4036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1415
4037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7019
4038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9529
4039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6255
4040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4393
4041ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.1987
4042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2745
4043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7134
4044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0994
4045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9861
4046ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5543
4047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7057
4048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0066
4049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8744
4050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5834
4051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6226
4052ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2111
4053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9289
4054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8892
4056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3019
4057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1878
4059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3391
4060ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6151
4061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4062ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1549
4063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1197
4065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0918
4066ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4440
4067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7540
4068ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.5875
4069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0424
4073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4162
4074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6700
4075ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.1994
4076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4439
4078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8680
4081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8221
4082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6899
4083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4085ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΜΥΣΞ19.3729
4086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4087ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0718
4088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5708
4089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1351
4090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5067
4092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6741
4093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9467
4096ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4676
4097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4098ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2691
4099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0641
4101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8462
4102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1652
4103ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1663
4104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1696
4105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4163
4106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8781
4107ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΤΥΑ17.0767
4108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3813
4109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5624
4110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4111ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1802
4112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8462
4113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3832
4114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2037
4115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1274
4116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4119ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2597
4120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5922
4121ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3908
4122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0184
4123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5640
4124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5713
4125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1311
4127ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6467
4128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4131ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3269
4132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0233
4133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8406
4134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9982
4135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9692
4136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8300
4138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2256
4140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3963
4141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9059
4145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2895
4146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8879
4147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3168
4148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8768
4149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4857
4150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.9087
4153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0955
4154ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΣΙ19.0487
4155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9265
4156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3622
4157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4679
4158ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.7437
4159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2105
4160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7007
4162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4165ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3319
4166ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2938
4167ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4149
4168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7749
4171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7055
4174ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.8866
4175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.5988
4176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6757
4178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0792
4180ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1131
4181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8293
4185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7971
4186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5913
4187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7595
4188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4047
4189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0695
4190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4804
4191ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0426
4192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4825
4193ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ17.2688
4194ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3009
4195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7301
4198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5324
4199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1186
4200ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.0096