Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4702
3803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3328
3806ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3846
3807ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.1259
3808ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5347
3809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9527
3810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9704
3811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7964
3814ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.5983
3815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7990
3816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1505
3817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7914
3818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3820ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5333
3821ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0243
3822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7829
3823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2544
3824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1165
3825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9743
3827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4353
3830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2135
3831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7463
3832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9603
3836ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.5672
3837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5220
3839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9068
3840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3842ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4240
3843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1768
3845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0341
3846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4042
3849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8183
3851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3169
3854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0896
3855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4292
3856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8457
3857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1384
3858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5260
3859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3860ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0260
3861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5301
3862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3863ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2116
3864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6893
3866ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.8353
3867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0997
3870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9257
3871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3167
3873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7926
3876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1927
3877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6083
3880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4728
3881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4034
3882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1001
3883ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2889
3884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3968
3885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9734
3886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2138
3888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0454
3889ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.7673
3890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3891ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2967
3892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3050
3893ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.1150
3894ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1892
3895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7928
3897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3408
3899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1633
3900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3901ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8919
3902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1527
3903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9677
3904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8990
3905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6587
3906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6916
3907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7560
3908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4461
3909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1218
3911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3912ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.7824
3913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8385
3915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0112
3917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3568
3918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0500
3919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9115
3920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9357
3922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3721
3923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0377
3924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5762
3925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0353
3928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1150
3929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8997
3930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4136
3931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5346
3932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4995
3935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2365
3937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1374
3939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7888
3940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9579
3941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3942ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4918
3943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2543
3944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9130
3945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5049
3946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4905
3948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7660
3949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1278
3951ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7277
3952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5668
3953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0111
3954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6128
3959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9251
3960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4414
3961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6225
3963ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6492
3964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0230
3965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1428
3966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6199
3967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3970ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5563
3971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3683
3972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7701
3973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2703
3975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7989
3977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4983
3978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0313
3979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2254
3981ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0852
3982ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7059
3983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2501
3986ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4093
3987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0585
3988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9454
3989ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0672
3990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7467
3991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5736
3994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5685
3998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7134