Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
201ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.7878
202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0238
204ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8018
205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6201
207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4299
208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7904
209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
211ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2436
212ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.8729
213ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3602
214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5828
216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3502
217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3700
219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4341
220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5412
221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5200
222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8791
223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8055
227ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.8681
228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9649
229ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1723
230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4023
231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1584
235ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9239
236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9115
238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7315
239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9218
242ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΜΥΣΞ19.0324
243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5006
244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5874
247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0811
248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0817
249ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.2643
250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2171
252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0038
255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6551
257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.3192
258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7488
259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1253
260ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1757
261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9213
262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5561
263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9544
264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1254
265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8727
268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4139
272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2071
277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.7842
278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5587
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4192
280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3126
281ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.3437
282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9666
284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4799
285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0103
286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5112
287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9873
288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8027
289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9999
290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7109
291ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0515
292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1770
293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0696
294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5924
295ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.4997
296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5685
297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7841
300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9695
301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4289
302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0226
303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9158
304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6531
305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3428
306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9681
308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4491
309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0278
310ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2841
311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6412
312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
313ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.8130
314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1938
317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4363
321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0480
322ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4976
323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8117
327ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ13.9571
328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3689
329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1708
330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9722
333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1191
334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5195
335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0541
336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8788
337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4014
339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5967
340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5523
341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4042
342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8676
343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0401
344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3856
347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9171
349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6603
350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8777
351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5641
353ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0195
354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2769
356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9677
357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1291
358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9043
359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1054
360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0413
361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5631
362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1636
363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1946
364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8167
365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8377
366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4309
367ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6190
368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9849
370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1155
371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4185
372ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2211
373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5061
376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5185
377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
378ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6935
379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
380ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0044
381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0736
383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.2450
384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3622
385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0269
386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1222
387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7071
388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2739
389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
390ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5733
391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8547
392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5926
394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2441
395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7056
396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9349
397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9901
398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6491