Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3603ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2637
3604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9385
3605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1062
3606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3607ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1588
3608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8550
3609ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.4477
3610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2775
3613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.3356
3614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3615ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.1231
3616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3312
3619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8930
3622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7078
3623ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1866
3624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1949
3626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5009
3628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0160
3629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1121
3630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7953
3631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0373
3632ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.4623
3633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3635ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0139
3636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7357
3638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1603
3640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1580
3645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8534
3647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2528
3648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1766
3649ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5451
3650ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.1324
3651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8831
3652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7102
3653ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2660
3654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7022
3655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8452
3656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8710
3657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1181
3658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6493
3659ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16.2255
3660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4840
3661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1698
3663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9517
3664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9837
3665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8805
3667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5104
3668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8171
3669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5023
3670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0715
3672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.9740
3673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2073
3674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6835
3675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5627
3676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2318
3681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2646
3682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5639
3683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8710
3684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0784
3685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6859
3686ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0140
3687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7300
3688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0669
3689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3663
3690ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3304
3691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6302
3692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5579
3693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7569
3694ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.4694
3695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8259
3696ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4092
3697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4138
3699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8689
3700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4234
3701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1289
3702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2670
3703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3561
3704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7466
3705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2842
3706ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0008
3707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6567
3708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.7905
3710ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1318
3711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6241
3712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8538
3714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5569
3715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5413
3716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3521
3717ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.6109
3718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3941
3719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7725
3720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3721ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1739
3722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8428
3725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6333
3727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9597
3728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8177
3729ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΜΥΣΞ18.1028
3730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3079
3731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1181
3732ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.1606
3733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8950
3734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1274
3735ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.2170
3736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0691
3737ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.5850
3738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3739ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΝΔ19.4923
3740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3733
3741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3115
3742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8614
3744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9465
3745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7204
3746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6257
3747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3355
3748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7886
3749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0335
3750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8946
3751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4925
3752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8879
3754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3690
3755ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1588
3756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7783
3762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0175
3763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3970
3766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0479
3767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6258
3769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3770ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2258
3771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9377
3774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4623
3776ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2697
3777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2559
3778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2855
3779ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.5497
3780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4356
3781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3301
3784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4804
3785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3793
3786ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2319
3787ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4284
3788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0812
3791ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3241
3792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1492
3796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7813
3797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9829
3799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8034