Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5094
3403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3528
3405ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16.0922
3406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9325
3407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6221
3409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6694
3410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6076
3413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6980
3414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8034
3415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4360
3416ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3052
3417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0500
3418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.1781
3419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6889
3420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3421ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2457
3422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8537
3423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5383
3425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8712
3431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9365
3432ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3313
3433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7632
3435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3729
3436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6660
3438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1288
3439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3575
3440ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3372
3441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6450
3442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1166
3443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3180
3444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6250
3445ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2647
3446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4782
3449ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2329
3450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5373
3451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4513
3452ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4152
3453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0087
3455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0301
3456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3457ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.6360
3458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1112
3459ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3739
3460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1921
3462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3463ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.5618
3464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4605
3465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1984
3466ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.4409
3467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0337
3468ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ12.9970
3469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6965
3472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6925
3473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2597
3475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8620
3477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2516
3478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7706
3479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2242
3481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6263
3485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3486ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3955
3487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3488ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΣΣΑΣ18.2107
3489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4868
3490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7230
3491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.7404
3492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3493ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ16.5629
3494ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0272
3495ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.8926
3496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1018
3497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4809
3498ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1185
3499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0332
3500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4366
3501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6591
3504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4005
3505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6679
3506ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΑΞΙΚ17.1042
3507ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.0846
3508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6235
3509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8605
3511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5863
3512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9495
3514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5831
3516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7373
3517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0990
3518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2140
3519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3522ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3183
3523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4481
3526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9827
3527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6806
3531ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4358
3532ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6551
3533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9457
3534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0149
3535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1136
3536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9463
3537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3532
3538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9168
3539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5787
3540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0353
3541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6183
3544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9570
3545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1113
3546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9706
3547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0563
3548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4015
3549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3550ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4391
3551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3606
3552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6254
3554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0516
3555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9735
3556ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16.7951
3557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5852
3560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3561ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2294
3562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7662
3563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3564ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1003
3565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4808
3568ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ20.0000
3569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2099
3570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5772
3572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.9820
3573ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.9252
3574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9597
3575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7450
3576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8604
3579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2705
3580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4661
3583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9948
3584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7786
3586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4011
3587ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2943
3588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3589ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.8078
3590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6226
3591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3710
3592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0009
3593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4732
3595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3392
3596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6075
3599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-