Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4088
3202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4293
3203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0941
3204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4333
3207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9977
3208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8494
3210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9389
3211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1715
3213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0040
3214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3792
3218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2274
3219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8972
3222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4905
3223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0952
3224ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9284
3225ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1398
3226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3136
3228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9950
3229ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ17.9453
3230ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.2266
3231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1815
3232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6324
3235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8595
3237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1000
3238ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.6301
3239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0357
3240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0028
3242ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΕ18.1022
3243ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7098
3244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3245ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.6132
3246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2281
3247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3773
3250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3251ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.8407
3252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7962
3254ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0884
3255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7944
3258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0516
3259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8801
3260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9888
3261ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1077
3262ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1351
3263ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.4493
3264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8014
3266ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.3932
3267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5927
3270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1744
3271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5391
3274ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4224
3275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2066
3282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9884
3284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2758
3285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8343
3287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1287
3288ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3874
3289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7956
3290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8494
3291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6355
3293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7691
3294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3295ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0340
3296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9661
3297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0239
3298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8288
3299ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.6631
3300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1302
3303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9475
3304ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7031
3305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2293
3306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0261
3307ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1535
3308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3190
3310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3240
3311ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3852
3312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0725
3313ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9142
3314ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0906
3315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5000
3316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0048
3317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4329
3318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2854
3319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8559
3320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5517
3322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2872
3323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6710
3324ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0116
3325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1996
3326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3203
3327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0039
3330ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.6732
3331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1380
3332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7921
3333ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.7449
3334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3335ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4299
3336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7524
3337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3338ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0929
3339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8280
3341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4181
3342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6462
3343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3344ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5378
3345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.2491
3346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6454
3348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8303
3351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6438
3352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2513
3353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9888
3354ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1158
3355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3356ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.4713
3357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6799
3358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0920
3360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4940
3365ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2555
3366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7289
3370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6591
3371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3577
3373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4968
3374ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.4140
3375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3377ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.0840
3378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3379ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3819
3380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.4691
3381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7781
3382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8152
3385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2585
3390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6023
3391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3392ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1599
3393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9853
3395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6963
3397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5419
3400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-