Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8889
3002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9983
3003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5039
3004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8454
3006ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0794
3007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0168
3010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8939
3011ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΤΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ15.1454
3012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0488
3014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0996
3015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3227
3016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7943
3017ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1611
3018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4144
3019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0887
3024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3069
3025ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2449
3026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6430
3027ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.3961
3028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4757
3029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5326
3030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6794
3031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3032ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0790
3033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9709
3035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7870
3036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1757
3037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6209
3038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2966
3039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4719
3040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3042ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2439
3043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6151
3044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.7902
3045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7241
3046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1335
3047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3048ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2549
3049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2112
3051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.6064
3054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3055ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.3974
3056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1621
3057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3059ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.4936
3060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6510
3061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8378
3062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5835
3063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7751
3064ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2318
3065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4759
3066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.4796
3067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3928
3068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8168
3070ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0894
3071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3697
3074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6312
3076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2060
3077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9064
3079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3081ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.5621
3082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0849
3083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3084ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.4667
3085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7412
3086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1108
3087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2218
3088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7073
3089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.7173
3091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5386
3093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3094ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.4921
3095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3099ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ18.8370
3100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6256
3101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0181
3102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3378
3103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8763
3104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3386
3105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.6728
3106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3108ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17.2017
3109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0632
3111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8733
3112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3860
3114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3336
3115ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.2472
3116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4511
3120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7913
3121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9924
3123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8634
3124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3166
3126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7230
3132ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.8631
3133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2183
3134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1081
3135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8881
3136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8804
3138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.2152
3140ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.7792
3141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5573
3142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8304
3145ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.5920
3146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9395
3147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6737
3152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7443
3153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8875
3154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1276
3155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9853
3157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2829
3159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3504
3160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3182
3161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4959
3164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4165
3166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6668
3169ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0606
3170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0880
3171ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1097
3172ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ17.3630
3173ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.0403
3174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.0238
3175ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19.1169
3176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7174
3177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8095
3178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.1071
3179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9376
3180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3659
3181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.3014
3183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6509
3186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5845
3190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3531
3191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1919
3192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5529
3193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4202
3194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8459
3196ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 2 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΑΞΙΚ15.5618
3197ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18.9604
3198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5939
3200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-